Vejviseren 1898

fo r

G j e n t o f t e—O rdrup , Lyngby »g Søllerød Kommuner

1898

PETER SØRENSEN

Nørrevoldgade 22

Eneste Guldmedaille for Pengeskabe i Danmark.

Telefon 223

Midt for Ørstedsparken

Made with