2014-scw-e7

Examen 7 Deskundigheid van de professional Kerntaak/Kerntaken

3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Nr

Werkproces

Competenties

3.1 Werkt aan

K - Vakdeskundigheid toepassen

deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

Typering van dit examen Ontwikkelingen in de samenleving en in het sociaal-cultureel werk vragen van de sociaal-cultureel werker dat hij mee ontwikkelt. Hij reflecteert regelmatig op zijn beroepsmatig handelen om te blijven leren van zijn werkzaamheden. Hij past zijn handelen aan de omstandigheden aan en streeft naar voortdurende optimalisering van zijn handelingsrepertoire. Hij signaleert nieuwe ontwikkelingen en kan dit vertalen in nieuw beleid op het gebied van sociaal-cultureel werk. De sociaal-cultureel werker houdt zijn deskundigheid op peil. Hij leest vakliteratuur zoals vakbladen en volgt bijscholingen. Hij maakt gebruik van de huidige kennis en inzichten die binnen de beroepsgroep zijn ontwikkeld en omschreven. Hij vraagt feedback op zijn functioneren en geeft feedback aan anderen. De sociaal-cultureel werker neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over het beroep. Op die manier levert hij een bijdrage aan visieontwikkeling van het beroep en de beroepsuitoefening en draagt hij deze visie ook uit aan anderen. Hij zet zich in voor (de belangen van) de beroepsgroep. De moeilijkheidsgraad

Context complex

Sturing

Verantwoordelijkheid

zelfstandig

uitvoeren van het eigen takenpakket

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2 Opleiding Sociaal cultureel werker Examencode 2014-scw-e7

2

Made with