כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מרץ 2017 - גיליון 237

237 גיליון

2017 אדר-ניסן תשע"ז מרץ

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

"תן לאדם מסיכה והוא יגיד לך את האמת" (אוסקר ווילד)

9-8

7-6

5-4

לא רק פורים

תלו י ים בדבר

תמי קידר

ספר - סרט - אופנה - טיול - טכנולוגיה - עברית - בישול - תזונה - טריוויה - תשבץ מדורים קבועים:

Made with