כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מרץ 2017 - גיליון 237