חוברת הדרכת אייפד להורים

מדריך ראשוני למשתמש

באייפד

כתיבה: קרן מלמד, נעה ניצן ג"עתש , 2013

Made with