Filtrena

Högkvalitativa produkter som är enkla att installera och sköta.

Filter

Pumpar

Vattenkylare

Hydroforer Tryckkärl

Magnetfilter Magnetitfilter

Produktkatalog 2015

Telefon 0470-44 800

Filtrena är ISO 9001- och 14001-certifierat inom vattenanalys, rådgivning och försäljning av filterutrustningar för dricksvatten.

Made with