Onsdag 17. januar 2018

2

Onsdag 17. januar 2018 •

Vestre Toten blir sangkommunen

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Vi som bor på bygda Det finnes en verden utenfor Oslo. Noen ganger kan vi bli litt i tvil om at rikspolitikerne helt ser det. Etter å ha forhandlet om en ny regjeringsplattform kommer det et klarsignal for å øke dieselavgiften. Vi synes det er flott med klimatiltak, men her bommer de grovt. Bor du i Lensbygda, er det ikke bare å hoppe på en trikk når du skal et sted. Det er heller ikke sikkert at elbil foreløpig er noe godt alternativ. NAF gikk umiddelbart ut med en påmin- nelse om at en økning i diesel- avgiften vil være svært urettfer- dig for dem som bor utenfor byene og ikke har samme mulighet til å dra nytte av de store avgiftsgodene som slår gunstig ut for elbilkjøperne. Det må vi bare støtte bilorganisasjo- nen på. Vi ser at stadig flere i vårt dis- trikt også kjøper elbil, og tekno- logien i bilene blir stadig bedre. Det er utvilsomt sammensatte årsaker som ligger bak elbil-val- get. Først og fremst er det mange som velger det fordi det avgiftsmessig er gunstig, både i innkjøp og ikke minst når det gjelder bompenger, selv om de tenker de litt på miljøet også. Så er det mange som fortsatt kjører biler som drives av fossilt brennstoff. Ikke fordi de liker å forurense, og synes det er gøy å se eksosstripa bak bilen. De gjør det fordi det foreløpig er det eneste fullgode alternativet for dem, blant annet på grunn av distansebegrensninger og lade- muligheter. Samtidig handler det også om at t-banen og trikken er fraværende, og at kollektivtil- budet ellers ikke er godt nok. Dermed må folk anskaffe bil, og det er slett ikke alle som har en så komfortabel økonomi at de kan rusle inn hos nybilforhand- leren og bestille seg en elbil. Uten bilen fungerer ikke byg- dene slik det er i dag. Elbiler er nok et godt alternativ for mange, men ikke for alle. Vi sitter med en følelse av at det er veldig enkelt grep å skru opp avgiftene ytterligere og kalle det klimasatsing. Men hva med for eksempel å ta et skik- kelig, og da mener vi et virkelig merkbart, løft for Gjøvikbanen?

Vestre Toten har satt seg som mål å bli en «syng- ende kommune» i løpet av de tre neste årene. Dette som en del av det nasjonale tiltaket «Krafttak for sang». Det skal de få til gjennom å skape mer fokus på sang og sangglede både i skolen, barne- hager, eldresentra og blant folk flest. Så nå er det bare å renske stemmen og synge ut. – Sang er bra for så mye, slår kultursjef Elisabeth Lund fast. Sammen med kulturskolesjef Nina Nedberg utarbeidet hun en søknad som ble sendt til prosjek- tet «Krafttak for sang», som ledes av gjøvikenseren Jarle Flemvåg. Han ble så imponert over den sterke og målrettede søknaden at han ville ha med Vestre Toten i den nasjonale sat- singen. Vestre Toten vant foran 21 andre kommuner og kom i godt selskap med blant annet Bergen, Molde og Kongsberg. Prosjektet støttes av Kulturdepartementet og har en tverrpolitisk støtte med ønske om å styrke sangtradisjoner og sang- glede landet rundt. Det er lagt opp til flere kurs, konferanser, Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Alf Edmund Bernhard Brandshaug, Vestre Toten, født 1931, døde 29. desember. Helge Drengsrud, Vestre Toten, født 1922, døde 1. janu- ar. Rolf Gilje Johnsen, Vestre Toten, født 1956, døde 29. desember. Synnøve Ottesen, Vestre Toten, født 1930, døde 27. desember. Liv Torgunn Ørsal, Vestre Toten, født 1946, døde 6. janu- ar. Torill Østbye, Vestre Toten, født 1947, døde 25. desember. Nils N. Flaterud, Østre Toten, født 1931, døde 28. desember. John Gundersen, Østre Toten, født 1928, døde 30. desember. Synnøve Kjelsberg, Østre Toten, født 1922, døde 31. desember. Rut Sandbakken, Østre Toten, født 1948, døde 2. januar. Rolf Øverli, Østre Toten, født 1934, døde 31. desember. Odd Martin Hesjadalen oddmartin@totens-blad.no

Et tilfeldig sammensatt minikor bestående av kommunalt ansatte som framførte «Alle fugler små de er» for de andre som var til stede i kantina under lunsjpausa. Fra venstre; Torhild F. Haug, Arnold Butkevicius, Hilde Ødemark, Benedikte Narum Jenssen, Elisabeth Lund og Nina Nedberg.

ressursbanker og programmer som «Syngende barnehager», i skolene og eldreinstitusjoner. Våre nye landsmenn er heller ikke glemt og skal få tilbud om sangaktiviteter. Alle skal være med – Målet er å fremme sangens mange bruksområder, og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdagen. Lokal prosjektleder er Line Horntvedt. Hun skal arbeide sammen med et sangutvalg bestående av folk fra kommunen og det frivillige sangliv, som Kari Håkerud, Gunda Marie Bruce, Birger Aaslund, Lisbeth Eilertsen, Thomas Hildonen og Kolbjørn Teien. Horntvedt skal blant annet jobbe aktivt mot

eldresentre i kommunen for å få mer sang og sanglede inn i bebo- ernes hverdag. – Vi er nå i en tidlig fase, og begynner nå med å ta kontakt med alt fra barnehager og skoler til eldreinstitusjoner samt lag og foreninger. Blant annet vil det nå bli startet et skolekor ved Fyrverkeriet kulturskole, der alle elever skal være med å synge, sier Elisabeth Lund. Satsing på etiske fag – Nå tar vi utgangspunkt i det vi har, og det er ikke lite. Vestre Toten har et mangfold av sangak- tiviteter. Som eksempelskole og barnehage har vi valgt ut Korta Vår kjære, omsorgsfulle mor og svigermor, vår snille bestemor og oldemor, vår svigerinne og tante Ragnhild Snoen født Bjerkeengen sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg, 88 år gammel.

skole og Eina barnehage, som begge allerede er ganske aktive med å synge. Sang er ikke bare moro og gledesspredende. Det gjør oss også mer kreative ved at vi stimulerer hjernen, som igjen er bra for læreevnen, sier Lund. – Nå regner vi med at gode ideer skal blomstre og fram- bringe mange forslag til sanggle- de-aktiviteter. Vi bak prosjektet skal i hvert fall gjøre vårt til økt sanginnsats rundt om i kommu- nen og at dette skal merkes, sier kultursjef Elisabeth Lund.

FSKLTFMMBSÌ7 EMJIOHB. NVUUFM4 UE“G EMPWO“S( SFCNFUQFT

SFP.ÌQOOJFMMJUTUFOWPT

HBEJNFKIFLZT

Min kjære Arnf nn, i vår omsorgsfulle pappa, svigerfar, morfar og farfar, vår bror, svoger og onkel Arnf nni Røsåsen døde fra oss på Østre Toten sykehjem, 82 år gammel. Du var oss så kjær, og så tung å miste. Høgda, 12. januar 2018 Tordis

SBVOBK

TTPSPGSBWVEUFESPGLLB5

FOS"FSÌ,

EV" SFOSF7

FJSB.EMJIOHB3

ZEE& HP

OJUTJS,OO"

FOJSIUB$ HP OFQT& TBNPI5

Du sovnet så stille da reisen var slutt, fra alt som deg plaget, nå hviler du ut. Fjellvoll, 9. januar 2018

OJUSB. HP EMFK, HP

FUUFOO"

FUUFW: OBJUTJSI$

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

John Roar

Marit Bjørg

Dan Jarle Tone Laila Tom Atle Bjørn Vegard

Ruth Henning Sonja

BE*FJMJN&

FOJUSB.TVJSB.FJSB. BOOB/FJMV+FJMMJDF$ FKOP5OBJUTBCF4FOJMPSB,

Morten og Inger Karin, Hege og Ole Martin, Ann Christin og Hans Kristian, Line Merethe og Kai Lars Martin, Ole Erik, Marius, Mathea, Gustav Øvrige familie Begravelse fra Kolbu kirke fredag 19. januar kl. 13.00. Like kjært som blomster er en gave til Fjellvolls Venner.

Markus, Jørgen, Martin, Henrik, Anders, Håvard Øvrige familie

TBOP+CPLB+ HP FJSB.BE* FJMJNBGHJSW

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

HBEFSGFLSJLT¯BSGTFWBSHF#

MLSBVOBK

Begravelse fra Balke kirke tirsdag 23. januar kl. 13.00. Like kjært som blomster er en gave til Hjemmesyke- pleien i Skreia distrikt og Østre Toten sykehjem, avd. C. Sørgehøytidelig- heten avsluttes ved graven.

OFSFSFUTNPMCNPTUSKLFLJ-

T¯OFTMFUGJU4MJUFWBH

FLSJLTEJFCSB

TEMJIOHB.ÌQTJHOBLFWB( POEBUTMPKXXXÌQFEJTFOOJN

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.

PUOPLSFMMF

Made with FlippingBook Online document