Vejviseren 1905

^ v , s ^ Gjentofte Kommune.

Laane- og Diskontobank Hellerup Afdeling. Strandvej 96, Sundborghus. Telef. 119. A a b e n fr a 10—1 og 6 7.

B r a n d - og d i r k e f r i B o x h v æ lv in g . Boxer udlejes fra 15 Kr. aarliy.

Indskudpaa Folio og Kontrabog. Renten paaKontraboger3'/3 pCt. p.a. samt Bonus. Banken besørger alle almindelige Bankforretninger

Made with