Onsdag 9. november 2016

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

– etablert 1928

Onsdag 9. november 2016 Nr. 40 • 89. årgang

Kan tenke nytt om fylkesveg 33

Bygger mer på Vallejordet

Foto: Mina B. Sveen

Det var ikke lett å lokke bolig- kjøperne ut på Vallejordet. Men da byggingen startet ble det fart på sakene. Nå forteller Ann-Catrin Wentzel Dramstad (bildet) at det er oppstart for to nye byggetrinn. Side 7

Avslutning med Elvis

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Mina B. Sveen

Konsertvikua 2016 ble avslut- tet søndag. Punktum ble satt av Kjell Elvis (bildet) og Østre Toten storband. Det ble et forrykende show i beste Elvis-stil, og mange pikehjer- ter banket heftig da Elvis delte ut svette silketørkler. Side 11 Kanskje blir det ny skole Krokeide videregående skole planlegger å etablere en blå- kopi av skolen sin i Feiring, og Tanja Brodshaug Halvorsen i Feiringregjeringa har ennå ikke møtt noen som ikke ønsker skolen hjertelig velkommen (bildet). Blir pla- nene realisert, innebærer det mange arbeidsplasser for fei- ringer og totninger. Side 3 Mandag kunne TV-tittere over hele landet stifte bekjentskap med Linda Snoen (bildet) fra Skreien som en av utfordrerne i TV 2s Farmen. Men Farmen-Linda er ikke den eneste lokale Farmen- kjendisen. For vi har nem- lig også Farmen-Alma... Farmen fra Toten

Foto: Mina B. Sveen

Tanken om at fylkesveg 33 må legges om Kraby- skogen fra Lena til Skreia for å få en endelig og god løsning for den ulykkesutsatte vegen står for fall. – Mellom Lena og Bilitt er vegen såpass bra at det kan være lurt å se på andre løsninger, mener

Hjalmar Nørstebø-Solbjør, assisterende fylkesråd- mann i Oppland. Han mener at tida nå er moden for en ny vurdering av hele fylkesvegen. Kanskje blir det opphøyd gangfelt på Vennevold i forbindelse med nyasfaltering. Side 8 SMYKKE TORSDAG 10. 11. fra kl. 15 og utover kvelden. Bobler i glasset og litt snacks! fest med

TOMTER SØKES!

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

Du er med i trekning av smykke fra Heiring og klokke fraThomas Sabo.

Side 4-5

boligpartner.no

Hunnsveien 3, Gjøvik - gullanne@online.no -Tlf. 61 18 02 40

Foto: Georg Mathisen

Made with