כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -ינואר 2015 - גיליון 211