BA_2016_VL

Luchthavenlaan 20 - 1800 Vilvoorde 02 257 40 68 info@henryschein.be www.henryschein.be

Dit is een uitgave van Henry Schein. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Henry Schein. Het copyright van deze uitgave berust uitsluitend bij Henry Schein. Aan de inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties en druk- en zetfouten voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit ge- of misbruik van de inhoud. De genoemde prijzen zijn vrijblijvend in euro’s, netto en exclusief btw tenzij anders vermeld. Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.

20160030

Made with