אופיר טורס לילות לבנים - טיולי מוסקבה וסנט פטרסבורג 2015

לרוסיה ± ‘ מס

טיולי מוסקבה וסנט פטרסבורג לילות לבנים ≤∞±µ לשנת

° ם י ע ו ט א ל ם י נ ש ה ך ר ו א ל ה י ס ו ר ל ס ר ו ט ר י פ ו א י ל י י ט מ ¥ ∑ ¨ ≤ ∞ ∞ ° בלעדי

סנט פטרסבורג והלסינקי לילות לבנים בערים מרתקות סיבירי ≠ המסע הטרנס דרך ג‘ינגיס ¨ בעקבות הצארים ועד סין הקיסרית ÆÆÆ חאן ° חדש

הרצאת רקע של ההיסטוריונית מריאנה ברז‘נייב תינתן בלעדית לקבוצות

בקש מסוכן הנסיעות שלך את מסלול השיט על נהר הוולגה

של אופיר טורס בטיולים נבחרים

טיולי לילות לבנים

™ מערכת שמע אישית בטיולים נבחרים

צוות מדריכי אופיר טורס ± ß המומחים מס לטיולי מוסקבה וסנט פטרסבורג

של אופיר טורס זכו באות הוקרה על איכות ומקצועיות מטעם עיריית מוסקבה

אופיר טורס תצייד כל מטייל להאזנה למידע ≠ במערכת שמע אישית אפילו ממרחק ¨ ולהסברי המדריך

Made with