Onsdag 30. september 2015

Selge bolig? 61 13 87 00

Rydder Laster på Kjører bort 800 41150 BEDRIFT OG PRIVAT

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 30. september 2015 Nr. 35 • 88. årgang

Ole sykler seg en tur på Mjøsa

Fornøyde hytteeiere

Foto: Thea Romsås

Østre Toten kommune har nå justert reglene for inngjerding på Totenåsen, slik at de er like for hytter både i og utenfor regulerte områder. Hans Olav Hauge (bildet) vil søke på nytt om å få gjerde inn hytta, og nå trenger hytteeierne kun tilla- telse fra almenningen. Side 10 Om skjønnhet på Reinsvoll Ungdomsskoleelevene Ida Testad og Camilla Evenrud (bildet) syntes det var fint at sanitetsdamene i Vestre Toten satte fokus på skjønnhetstyran- niet under «Sanitetens uke», og fikk noe å tenke på etter Ine Wigernæs’ foredrag. Side 2 Et uvant samarbeid Lene Murud Melbye rer, og til tross for at et samar- beid med Arbeiderpartiet er et brudd på en lang tradisjon i kommunen, rapporterer begge parter at alliansen mellomAp, Venstre og Miljøpartiet de grøn- ne så langt er preget av sam- stemthet. Side 9 Trenger du elektriker? (bildet) fra Venstre er Østre Totens nye varaordfø-

Foto: Thea Romsås Foto: Ragnhild Fladsrud

Foto: Thea Romsås

tråkk videre. Han er i gang med å søke midler hos Innovasjon Norge. Selve produksjonen av vann- sykkelen ser det ut til at må gjøres i utlandet. Fram til da blir det prøvesykling på Mjøsa.

I verkstedet hjemme hos Ole Kyseth på Reinsvoll (bildet) har en gammel steinplukkerpatent, en syk- kelramme og noen isoporplater blitt til en artig doning. Vannsykkelen har fått mange timer på van- net i sommer, og Kyseth tror den vil egne seg for utleie. Nå skal den ville ideen til 63-åringen tas et

Side 7

HØSTLØK Flotte høstdager i hagen! ALLE KRUKKER 1/2 pris 1/2 pris

NYHETER!

Hudpleie, fotpleie ogmassasje til både kvinner ogmenn Se vår nye hjemmeside og følg oss på Facebook

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov 189;

Åpent hele sommeren!

Gjøviks eldste elektroinstallatør

Åpent: Hverdager kl. 9-17 (16) Snakk med fagfolk

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Tlf. 61132878 -Storgt.10-Gjøvik Priser og åpningstider - se vår hjemmeside: www.svanenhudogfotklinikk.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with