Onsdag 30. september 2015

2

Onsdag 30. september 2015 •

Skjønnhetsjag på timeplanen

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Nok av oppgaver

Så er Arbeiderpartiet tilbake i førersetet i Østre Toten, etter mange års fravær. Takket være den noe overraskende forlo- velsen med Venstre, klarte parti- et å få ordførermakten i Østre Toten. Prisen var at jobben som varaordfører går til Venstre. Arbeiderpartiet i Østre Toten har ikke helt klart å nå fram de siste årene. Et av problemene har vært mangelen på en tydelig frontfigur. Der har Senterpartiet i samme tidsrom scoret stort med det som vi kan kalle Seierstad- effekten. Nå kommer Guri Bråthen til ordførerkontoret. Hun har markert seg som en stødig politiker i kommunestyret fra Ap- benken, men er nok ikke den som har figurert på flest bilder før valgkampen tok til. Det er ingen tvil om at det opp- står slitasje for dem som sitter i posisjon. Slik er det, enten vi snakker om rikspolitikk eller lokalpolitikk. Vi tror at det også gjør seg gjeldende for Senterpartiet og deres samar- beidspartnere, i tillegg til at mange stemmer forsvant med Hans Seierstads utgang fra kom- munestyret. Så dermed er det duket for et comeback for Arbeiderpartiet i kommunen som i en mannsalder ble styrt av nettopp dette partiet. Det har skjedd noe siden sist Guri Bråthens parti satt med fler- tallet. Østre Toten kommune er, i likhet med veldig mange andre kommuner, kommet ut på glatti- sen. Stadig nye lovpålagte opp- gaver, som det ikke følger peng- er med, er en av de store utfor- dringene. Det er kuttet så det svir innenfor mange områder de siste årene, noe som har ført til etterslep innenfor de forskjellige sektorene. De kommunale vegene er et godt eksempel. I til- legg står Østre Toten foran et høyst nødvendig løft innen omsorg. Dette løftet er svært tungt. Så det skal ikke mangle på utfordrende arbeidsoppgaver for de nye kostene. Men det er vel nettopp derfor de har tatt utfor- dringen. Vi ønsker lykke til. Dagens sitat Dessverre er man nødt til å bry seg om politikk, selv om man ikke har lyst. Susan Sontag

Camilla Evenrud og Ida Testad fikk seg noen tankevekkere da Ine Wigernæs og sanitetsda- mene i Vestre Toten kom til Reinsvoll ungdomssko- le for å ta et oppgjør med skjønnhetsty- ranniet.

Det var skjønnhetstyran- niet som sto på timepla- nen da elevene på Reinsvoll ungdomsskole fikk besøk av tidligere langrennsløper Ine Wigernæs forrige uke. Foredragsholder Ine Wigernæs oppfordret ungdommene til ikke å la seg lure av markedskref- tene, men heller finne sin egen veg til en glad og frisk kropp. I forbindelse med «Sanitetens uke» ville sanitetsdamene i Eina, Raufoss og Vestre Toten sanitets- foreninger ta et oppgjør med skjønnhetstyranniet, og i forrige uke hanket de inn tidligere lang- rennsløper Ine Wigernæs til å holde foredrag på Raufoss og Reinsvoll ungdomsskoler. Hun ga ungdommene noen tankevekkere. – De som vil selge deg fancy kremer eller kosttilskudd, bryr seg ikke om hvordan du har det. Det er enorme krefter i sving for å få Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Bjarne Normann Beck, Vestre Toten, født 1940, døde 12. september. Alice Margrethe Mamelund, Vestre Toten, født 1933, døde 10. september. Magnus Torgny Ringstad, Egil Johansen Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Egil Johansens bortgang. Egil, som var født og vokste opp i Lensbygda, ble 79 år gammel. Ydmyk og takknemlig er to sentrale betegnelser som for all- tid vil prege minnet om Egil for alle oss som fikk lære ham å kjen- ne. Ikke for det at han vandret i medvind gjennom livet. Tvert imot. Det var motbakker underveis med en helningsgrad som kunne være sterk. Vi som kom Egil nær, satte pris på hans væremåte, humor og replikk. Thea Romsås thea@totens-blad.no

oss til å føle oss dårlige, sier Wigernæs. En tankevekker

en voksen de stoler på dersom de trenger hjelp. 15 år gamle Camilla Evenrud og Ida Testad ble overrasket over noen av tingene Wigernæs valgte å trekke fram i foredraget sitt. – Det var en liten tankevekker. Jeg har aldri tenkt på at bloggere og andre får oss til å føle oss dårli- ge slik at vi skal kjøpe forskjellige produkter, sier Evenrud. Mobilfri skole Jentene forteller at det også på Reinsvoll ungdomsskole er litt press på hvilke klær man skal gå i og hvordan man skal se ut. Dessuten er de, som svært mange andre ungdommer, opptatt av å få bekreftelser i sosiale medier. – Hvis vi ikke får nok «likes» på et bilde på Facebook, sletter vi det, sier bestevenninnene, som går i 10. trinn. Nettopp kommentarer og «likes» i sosiale medier har Reinsvoll ungdomsskole tatt et oppgjør med. Fra og med i år er

nemlig hele skolen mobilfri i sko- letiden. – Her på skolen får vi ikke bruke mobilen. Det er litt kjipt, men samtidig greit også. I timene brukte vi ikke mobilen uansett, men det er kanskje litt forskjell på det sosiale. Vi blir ganske oppslukt i den når vi går hjem da, smiler Testad, og legger til at hun synes Wigernæs ba også jentene om å ikke begynne for tidlig med smin- ke. Mens Testad gjerne kunne gått på skolen uten sminke, er Evenrud ganske uenig. – Nei, jeg hadde ikke gått på skolen uten sminke. Men jeg skal absolutt ta med meg det som ble sagt i foredraget, sier hun. det er godt skolemiljø på Reinsvoll. Foredragsholder Min kjære Kari, vår gode, snille mor, svigermor, bestemor, svigerinne og tante Kari Ingebjørg Hoel født Mikkelborg 21. juni 1945, sovnet stille inn etter lengre tids sykdom. Østre Toten sykehjem/ Lensbygda, 27.09.2015 Vi minnes deg i våre hjerter Leif Linn, Atle, Fredrik, Martin, Andreas, Marius, Ida Marie Øvrige familie Begravelse fra Hoff kirke tirsdag 6. oktober kl. 13.00. Like kjært som blomster og kranser er en gave til Sykehjemmets Venner. Velkommen til minnesamvær på Toten Gjestegård. Inger Lise Anne Sofie Tor Arne Grete May Leif Even Espen Egil Sonja Per Otto Camilla

Ungdommene i dag presenteres stadig for det samme idealet for hvordan kroppen skal se ut, og med på kjøpet får de tips og triks om hvordan de skal oppnå «ideal- kroppen». Wigernæs, som til dag- lig jobber med funksjonshemmede og er folkehelsekoordinator i Valdres, har fra tiden som lang- rennsløper mye erfaring om hva kroppen egentlig trenger for å fun- gere optimalt. – For at vi skal være friske og opplagte, trenger kroppen karbo- hydrater, proteiner, fett og hele pakka. Ingen blir glad av å sulte seg. Og det viktigste er jo å ha en glad og frisk kropp, sier Wigernæs, som også oppfordret ungdommene til å ta kontakt med

Vestre Toten, født 1930, døde 15. september.

Bjørn Stenseth, Vestre Toten, født 1932, døde 12. september. Egil Johansen, Østre Toten, født 1936, døde 11. september.

Solveig Kristine Mayer, Østre Toten, født 1935, døde 17. september.

Min kjære svigerinne og vår gode tante

Egil var kreativ og morsom, og hadde alltid vinnerinstinktet, spesi- elt når det gjaldt fotball. Egil var kjent for to verdifulle egenskaper. Han var alltid i godt humør, og han var aldri opptatt av uvesentlige ting. Nå er altså Egil borte. Det er med stort vemod vi innser at han ikke lenger er blant oss. Egil kommer til å bli husket og savnet, men vi er så takknemli- ge for alle de gode minnene han etterlater seg. Og vår dypeste medfølelse går til familien. Vi lyser fred over ditt gode minne, Egil. Hallvard

født 17. april 1941, døde fra oss i dag. Rena, 22. september 2015.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

!

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

""

Made with