מועצה אזורית מטה אשר - עמותת הוותיק הגליל המערבי - חוברת מידע תשעז 2016-17

www.vatik.org.il

חוברת מידע תשע"ז 2016-2017

עמותת הוותיק גליל מערבי

"יהל" מרכז לימודי לוותיקי

מרכז יעוץ

אלצהיימר

והדרכה לחולי טיולים ונופשונים בארץ ובחו"ל

קהילה

מטה אשר והסביבה

תומכת

מפגשים לניצולי שואה

מרכז

יום לוותיק

"נווה אשר"

ארוחות

פעילות לוותיקים

יזמות ותעסוקה לגמלאים

חמות

בישובים הערביים

בית חם

Made with