מועצה אזורית מטה אשר - עמותת הוותיק הגליל המערבי - חוברת מידע תשעז 2016-17

תוכן עניינים

ברכת ראש המועצה - יורם ישראלי בפתח החוברת ........................................................................................... מוסדות עמותת הוותיק .............................................................................. מרכז יום לוותיק "נווה אשר"....................................................................... "קהילה תומכת" במטה אשר..................................................................... מרכז יעוץ והדרכה לחולי אלצהיימר ולבני משפחותיהם..... שירותים נוספים בעמותה ............................................................................ יזמות ותעסוקה לגמלאים ............................................................................ מפגשי לימוד וחוויה ..................................................................................... הטבות וזכויות לאזרחים ותיקים תושבי מטה אשר ............................... רשימת המקשרים בישובים .......................................................................... "יהל" המרכז הלימודי לוותיקי מטה אשר והסביבה ...................... מידע כללי לשנת הלימודים תשע"ז.............................. סדרי הרשמה ותשלום........................... רשימת הקורסים המוצעים ליום א' רשימת הקורסים המוצעים ליום ב' ........................................ רשימת הקורסים המוצעים ליום ג' ............... מערכת הקורסים לימים א'-ג' דף מרוכז ........... תכניות מחוץ לקופסא - מבחר סדרות וקורסים קצרים ... דף הרשמה לקורסים בימים א' – ג' .. ......................................................... דף הרשמה לקורסים קצרים לוח טיולי "יהל" .................................................................................................. לוח אירועים וחופשות ב"יהל" ................................................................... 3 .......................................... 4 ............ 5-10 ... 6 ...... 7 ........ 8 .............. 8-9 10 ... 11 ...... 12 14 .... 15-47 16-17 ........................ 17-18 .................................................... 19-23 .................................................... 24-29 ............ . 30-33 ...................................... 34-35 ......................... 36-41 ........ 43 44 ......................................................... 46 47

2

Made with