באר שבע - אשדוד - השתלמויות תשעה 2014-2015

השתלמויות תשע”ה 2014-2015

ארגון המורים העל-יסודיים

אפיה ובישול העצמה אישית הנחיית קבוצות למידה מרחוק

לכלל המורים בשבתון ושאינם בשבתון תשע”ה

חינוך לבריאות

באר שבע - אשדוד הלימודים לכלל עובדי ההוראה: גננות, מורים ביסודי ובעל יסודי

קורסים מרוכזים טיולים וסיורים אימון אישי

לימודי תעודה

בהולמס פלייס אושר וכושר

הומור

קורסי החובה מוכרים לגמול השתלמות ע”י משרד החינוך

Made with