Onsdag 06. mai 2015

2

Onsdag 6. mai 2015 •

Nå starter sesongen for stolpejakta

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Bussen på natta

Fredag sendes kartene for årets stolpejakt eller «Sprek på Toten» ut til alle husstander på Toten. Leif Anders Strande og Per Y. Steinsholt håper enda flere blir med på aktiviteten hvor kart og mobil er viktigere enn kart og kompass. Fredag starter andre sesong med lavterskeltilbudet stolpejakta «Sprek på Toten», og da er det bare å komme seg ut med kart eller mobil og registrere stolpe- funn. – Kompass er helt unødven- dig, presiserer Per Y. Steinsholt i stolpejaktgruppa i OL Toten Troll. For Østre Toten vil det i alt være 75 stolper å jakte på når kartene dumper ned i postkassa på fredag. – Vi har hatt som mål at stol- pene skal være der folk bor. I år er Kapp med, i tillegg til Lena og Skreia. På Lena har vi flere pos- ter på andre siden av elva, og på Skreia har vi utvidet området og tatt med Engsmarka og Helge- stadfeltet også, sier Steinsholt. Aktivitet for pasienter I Vestre Toten kommer 30 stolper på Raufoss, og både Sykehuset Innlandet avdeling Reinsvoll og Steffensrud Rehabiliteringssenter ønsker å ha stolpejakta som et aktivitetstilbud for sine pasienter. – Presteseter og Steffensrud vil derfor ha åtte stolper hver, Ragnhild Fladsrud rf@totens-blad.no Jin Hasvoldseter fra Reinsvoll er hjernen bak når Mjøsregionens første Mensa IQ-test gjennomfø- res på Høgskolen i Gjøvik på fredag. – Vi har i dag 12 personer som er medlemmer av Mensa i Mjøsregionen, sier Hasvoldseter som er testleder på Mensa-testen. Hun mener at det helt sikkert skjuler seg flere med IQ høy nok til å komme inn i det celebre sel- skapet i distriktet vårt, og målet er også å starte et lokallag for Mjøsregionen. Sju av de som allerede er medlem har takket ja til å ta turen til Gjøvik som test- vakt fredag. Mensa Norge er en forening for de to prosentene

Vi har sagt det før, og gjentar det gjerne: Kollektivtilbudet er utrolig viktig for vår region. Forbindelsen mot Oslo-regionen og Garder- moen har stor betydning. Gjøvik- banen trenger mange forbedringer i løpet av de kommende årene for å framstå som et fullgodt alterna- tiv, og rett til Gardermoen går den uansett ikke. Om det ikke alltid går et tog, går det daglig mange busser fram og tilbake på den nevnte strekningen. Det kunne gjerne vært flere, selv om vi forstår om at det handler om lønnsomhet. Ikke alle har vært like fornøyde med at sene bussavganger ble kuttet ut, men det var utvilsomt busser som ofte trafikkerte til Oslo- området med få passasjerer. Nå har Nettbuss satt i gang et prøveprosjekt. I sommer starter det en buss fra Gjøvik klokka tre om natta. Dette tilbudet har vært etterspurt, ettersom det ikke har vært noen enkel sak å komme seg til Gardermoen på de første flyene. Denne nattbussen går ikke helt til Oslo, men tyngden av de reisende på dette tids- punktet skal til hovedflyplassen. Spesielt gjelder dette mange som skal på charterturer. Disse flyene har så tidlige avganger at sydenturistene har vært henvist til å kjøre selv, eller ligge på hotell i nærheten av Garder- moen. Samtidig er det klart at også andre reisende vil få glede av denne bussen. Dette er altså et prøveprosjekt, men vi håper virkelig at tilbudet blir permanent. Når vi som bor her vi gjør får et slikt tilbud nes- ten rett utenfor dørstokken, bør vi vite å sette pris på det. Vi opplever at det stadig blir dyrere å kjøre privatbil i retning Oslo. Uansett hvilken veg vi vel- ger å kjøre, blir det stadig mer bompenger. Når vegutbyggingen i Totenvika blir ferdig, iverksettes det også bompengeinnkreving her. Vi skal heller ikke glemme den store miljøgevinsten ved å reise kollektivt. Det nye tilbudet er derfor vel- dig positivt på alle måter. Dagens sitat Det beste og skjønneste ved en reise opplever man hjem- me: dels før, dels etter. Sigmund Graff Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Per Y. Steinsholt i OL Toten Troll, til venstre og Leif Anders Strande i Raufoss IL, er klare for andre sesong med stolpejakta - «Sprek på Toten». Fredag distribueres kartet for de respektive kommunene til alle husstander, og til sammen er 126 stolper på plass i Østre og Vestre Toten.

som er plassert ut i nærheten av institusjonene, sier Leif Anders Strande, leder i Raufoss IL Orientering. På Stenberg vil det også være fem stolper. Til sammen vil det fra fredag finnes 126 stolper tilgjengelig for jakt på Toten. Stolpene er merket med fargekode etter vanskelig- hetsgrad, og de aller fleste er til- gjengelige også fra rullestol. Om man ivrer etter flere poster enn de man finner på Toten, er det med høyest intelligens i befolk- ninga. For å få tilbud om å bli Mensa-medlem må man ha en IQ over 131. Hasvoldseter er selv medlem, noe som skjedde ved en ren tilfeldighet. – Det var for ti år siden mens jeg bodde i Oslo. Jeg ble da med ei venninne som skulle ta Mensa-testen for andre gang. Jeg hadde ikke hørt om det før men valgte å prøve jeg også, forteller Hasvoldseter. – Hvor høyt scorte du? – Det scores opp til 135, etter det er det bare 135 pluss, sier hun og smiler. Ok. Her har vi med et særdeles skarpt hode å gjøre. – En test består av et diagram med åtte figurer, og du skal da

bare å krysse kommunegrensa for å finne flere. På Gjøvik leg- ges det i første omgang ut 75 stolper, men her kommer flere i løpet av sesongen, som varer til 1. november. Stolpene kan regis- treres ved å sende inn kartet fysisk, lese av QR-kode med mobil eller ved å registrere på nett. Brer om seg Stolpejakta brer stadig om seg. I

år er det 14 lag og foreninger som benytter seg av løsningen utviklet av to studenter på Høgskolen i Gjøvik. Til sammen dreier det seg nå om nærmere 1.000 stolper og her er både Tønsberg, Bergen, Lillehammer og Øystre Slidre med. På Venabygdsfjellet, som også var med i fjor, vil de eksis- terende stolpene bli stående som i fjor, samt at det vil komme 10 nye stolper. Ideen til «Sprek i Gjøvik» kommer opprinnelig fra Karlstad i Sverige.

Mjøsregionens første Mensa-test Ragnhild Fladsrud rf@totens-blad.no

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Birger Håkon Almås, Vestre Toten, født 1942, døde 20. april. Svein Ivar Sæther, Vestre Toten, født 1950, døde 22. april.

sette inn den niende basert på logiske sammenhenger både loddrett og vannrett, forklarer Hasvoldseter. Man må være over 18 år for å delta, og testen tar totalt en time. Mensa-medlem Jin Hasvoldseter fra Reinsvoll leder an når Mjøs- regionens første Mensa-test skal gjennomføres på Høgskolen i Gjøvik.

Liv Marit Gundersen, Østre Toten, født 1974, døde 14. april. Hjørdis Synnøve Hørland, Østre Toten, født 1924, døde 20. april. Håkon Johnsrud, Østre Toten, født 1925, døde 20. april. Solveig Helene Aarsby, Østre Toten, født 1919, døde 21. april.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with