Aktiv Lek Höst 2013

Om Aktiv Lek

Aktiv Lek AS i Telemark är en norsk producent av lekutrustning. Personalen i företaget har lång erfarenhet av produktion med lekutrustning och är medvetna om kraven på säkerhet och kvalitet som krävs på den professionella marknaden. Alla produkter uppfyller kraven i standarden EN1176 och EN1177.

Avsikten med verksamheten är att producera säkra lekplatsutrustningar med lokala material till priser som speglar reella produktionskostnader. Produkterna är baserade på lokala trämaterial av hög kvalitet som också ger en miljövinst genom att transporter minimeras samtidigt som vi erhåller lång livstid på produkterna.

Produkterna

Våra produkter är designade för att ge bästa möjliga lekvärde för barn på dagis, skolor och i offentliga miljöer. De skall uppfylla krav på både social lek och mer motoriska utmaningar. Måttet är att ersätta mobbning och destruktivt beteende med positiva aktiviteter. Stor vikt är lagd vid en miljömässig produktion av lekplatsutrustningen. Materialet baseras på virke från Telemark. Genom att ha en nära kontakt med lokala sågverk är det lättare att få de material som passar bäst för just denna typ av produkter. Vi väljer ut materialet från de stoc- kar som lämpar sig bäst och kan ställa de kvalitetskrav som gäller för att få bästa möjliga produkt. Alla metalldelar är galvaniserade och pulverlackerade alternativt rostfria för att få en bra och slitstark produkt. Samtliga skivor såsom klätterväggar, tak och uppgångar är i HPL-material eller vattenfast plywood. HPL är ett slitstarkt och underhållsfritt material med minimal färgförändring pga. UV-ljus. Ytbehandlingen består av oljebaserad bets och/eller tryckimpregnering med organiska mate- rial som varken är giftiga eller har en negativ inverkan på naturen. Vi använder stolpskor på alla delar som har kontakt med mark. Måttet är att tillverka produkter som kräver ett minimum av underhåll dock krävs efterkontroll och visst underhåll av trämaterial. Produkterna är modulbaserade, detta ger en stor grad av flexibilitet. Vi kan tillfredställa de flesta behov från enkla lekhus till stora anläggningar med utmaningar för de flesta åldersgrupper. Kom gärna med dina önskemål så kan vi ge förslag som är anpassade för dina behov.

Lokal förankring

Verksamheten har som måttsättning att ha en social profil och vid sidan om nyckelpersoner som har specialistkunskap på lekplatsutrustning, även ha ett nära samarbete med lokalföreningar för att ge personer som faller utanför den vanliga arbetsmarknaden en möjlighet till arbete. Måttet är att vara en lokal producent som är en positiv aktör både socialt och miljömässigt.

I den grad det är möjligt vill vi även använda våra kontakter till att hjälpa barn i tredje världen för att ge dem bättre uppväxtår.

Önskar du något speciellt?

Vi har möjlighet att tillverka specialdesignad utrustning. Kom gärna med dina ritningar så ger vi dig ett pris på produkten. Vi kontrollerar även så att utrustningen uppfyller kraven i gällande föreskrifter.

Garantiperioden för produkterna är 10 år mot material och produktionsfel.

För att få ett komplett sortiment köper vi in en del handelsvaror och komponenter som inte är träbaserade. Dessa kommer från västeuropeiska tillverkare med samma krav på säkerhet och kvalitet som vi ställer på vår egen produktion.

2

Alla priser är exkl. moms o frakt.

Made with