E2 werkboek vwo

Hoofdstuk27 Kosten inde industriëleonderneming

Hoofdstuk27 Kosten inde industriëleonderneming

Opgaven

Opgave27.1 (§27.1) a Welke kostensoorten kun je tegenkomenbij een industriëleonderneming?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

b Vier voorbeeldenvangrondstofkosten zijn .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c Arbeidskosten zijnvaak constant omdat ............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

d Bij duurzameproductiemiddelenonderscheidenwedevolgende kosten: ....................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

e We kunnenbelastingen indelen indevolgendegroepen: ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave27.2 (§27.2) a 1 Weverdelende kostenbijmassaproductie in ..................................................................................................................................................

2 Weverdelende kostenbij stukproductie in .........................................................................................................................................................

3 Het heeft geen zinom een indeling indirecte en indirecte kosten temakenbij eenondernemingmet

maar éénproduct omdat .........................................................................................................................................................................................................

b Geef vandevolgendeproductenaanof hetmassaproductieof stukproductiebetreft.

1 Kaarsen .....................................................................................................

5 Barkrukken ............................................................................................

2 Wortelen ..................................................................................................

6 Bijlessenvoorwiskunde .........................................................

3 Olietankers ............................................................................................

7 Fietsen .......................................................................................................

4 Spijkerbroeken ..................................................................................

8 Villa’s ...........................................................................................................

c Deproductiecapaciteit heeft wel/geen invloedopde kostenstructuur vandeondernemingomdat ..................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CE

Management&Organisatie inBalans

7

Made with