כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - פברואר 2017 - גיליון 236

236 גיליון

2017 שבט-אדר תשע"ז פברואר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

9-8

7-6

5-4

פאשניסטה בדי ור המוגן

התעמרות בקשישים

בובות של אסטל

ספר - סרט - אופנה - טיול - טכנולוגיה - עברית - בישול - תזונה - טריוויה - תשבץ מדורים קבועים:

Made with FlippingBook flipbook maker