כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - פברואר 2017 - גיליון 236