כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה נובמבר 2019 - גיליון 269