Utdanning nr 07-2014

Mitt tips | 20 Miljøreven Reportasje | 24 Elever lager festbankett for 300 gjester Reportasje | 26 Næminger tar vare på kulturarven Fotoreportasje | 34 Kongeklare

www.utdanningsnytt.no 4. APRIL 2014 7

Frafall Veien bort fra Nav

Made with