kraks vejviser 1997 erhvervsvirksomheder

fantastiske verden ncer til søs...

S ilja Lines konference-koncept bygger på mange års erfaring. Ombord på » Sympho ­ ny« og »Serenade« er der indrettet store konferenceafdelinger med alt tænkeligt AV- udstyr. Konferencer, incentive-arrangementer eller bestyrelses- og direktionsmøder tilrettelægges på højt internationalt niveau af vort professionelle konferencepersonale. Talrige referencer fra skandinaviske og internati ­ onale firmaer, organisationer med mere, bekræf ­ ter at konferencer til søs med Silja Line giver et stort og positivt udbytte.

Østersøens

Kontakt venligst vor konferenceafdeling hos Silja Line i København for nærmere information om pri ­ ser og arrangementer eller rekvirér vor konference ­ video på telefon 33 32 74 64 \ (

Silja Symphony og Silja Serenade har en 140 meter lang gågade med restauranter, butikker, cafeer og diskotek.

SUJA L/N e / t .

VESTERBROGADE 6 D -1620 KØBENHAVN V - TLF. 33 32 74 64 - FAX 33 91 06 90

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online