292563507

Fortegnelse

over

de under Københavns Kommune ansatte Embeds- ogBestillingsmand m. m.

Afsluttet den 1ste Marts 1908.

København. Trykt lios J. H. S c li u 11z A/S. 1908.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker