SundhedtilstandenKøbenhavn_1929

AARSBERETNING

ANGAAENDE

SUNDHEDSTILSTANDEN I KØBENHAVN

FOR

1929

AF

J. P. C H R O M Stadslæge

KØBENHAVN F. E. BORDINGS BOGTRYKKERI 1930

Made with