KjøbenhavnsLommeVejviser

Kjøbenhavns Lomme- Vejviser er til Nytte fo r Alle

specielt for:

Arbejdsanvisnings- Kontorer Assurancebude Avisbude Bankbude Bybude Droskekuske Flytteforretninger Forretningsbude Jordemødre Læger Politibetjente Postbude Provinsboere Sporvognskonduktører Telefon-Kiosk-Bude Telegrafbude Tjenestesøgende samt for Huslejlighedssøgende ved Flyttetid , for Avis-Kiosker, Caféer, Gjæstgivergaarde, Hoteller, Restauranter etc. \

Made with