S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1907

Ugentlige Oversigter

«

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de Copenhague.

1 9 0 7

T o o g t r e d i v t e . A a r g a n g N r. 1 - 5 2 .

København. P. M. K e l l e r s B o g t r y k k e r i . 1908.

Made with