S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1907

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling p aa Død saarsager og Aldersklasser Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

P CO s

A

A t

f r.

i o

"p

P 03 C . 5 "C 3

Nr. 16

A

CO P OO

CO

1

5

OQ P §

”5

?

£o

A ld e r âge

OC CO

u S

*co

c Ü p oS-

c 5

S £

% ’s«*. -O S

S

£CÔ O

g

£

£'O

2

_£ < o;

cS S §

O

cS tCCO

a

< o

> CO

< z6 Cl

< osCM

S CM

Zfi 1 14 . Choler. & Cat. int. acut. 1 15 . Alii morb epidemici 1 16 . Tuberculosis. 1 17 . Cancer 18 . Syphilis Cl

ci

1 8. Febr. typkoidea 4 . Diphtheria 1 5 . Croup

1 6. Scarlatina 1 7 . Morbilli

1 9 . Febr. puerperal. 1 10 . Flrysipelas

1 1 . Variolæ

1 2 . Dysenteria - . 2

25 . Pleuritis

122 . Apoplexia

80 . Morbi extern, part. 81 . Suicidium ! . . ó 2 I 23 I - . . . - I * 3 2 - - - 2 28 - i - - - • 2 22 3

35 , ¡Marasmus senilis

26 . Alii morb. pectoris. ¡ 27 . Peritonit. (puerp. excl.) 28 . Nephritis

82 . Alii casus mortiferi. -0

34 . Atrophia infantil.

1 8. Tussis convuls.

[il. Febr. rheuniatica.

.

.

2 1

2 2 »- i

0—1 Aar ............. 1—5 A a r ............. 5—15 A ar . . . . . . .

-

. .

- - - - - - 2 2 - - - - - ' - - i - - - ■ - - - -

IO .

.

- - - - -

- • - - -

• -

2 - J 3 i .1 - i

i 2 "

* 3 5

-

-

3 2

15—65 Aar

1 Jt1, 1 l^-

“ “ “ ■ - " * l * * 2 4 • ‘ 1 ” i 2 6 • 2 -

Over 65 Aar ! U { K.

1 1 ' i 1 ‘ ’ ■ • i

- - - " 3 2 20 2 6 2 4 8 1 r3

* - 1 i

- i

4

!

2

2

Ialt Total ...

I

6 ‘ 3 I

- - - 2 i - 4 . s -

4 J i 3 2 4

6

7 i I

I

6

4

4

-

4

-

2

.

_ 2

_ 2 2

. 2 .

Mandk. Mascul . ... .

.

.

, 4 Q

2 i

2 i 2 l 3 7

2

2 3 ! i

3

I

I

*1

Kvindek. T emin. .. “ - - I i

- 3 3 6 I

2

2

- 2 - 2 5 IO! -

i

4 3 • - ’ -

3 5 Ô4

3

I

1

I

î

3

-

-

*

Tab. 7. Tilfælde a f smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis. Cas rappoi'tés de ma lad ies épizootiques.

• !

CD iß >-» x £

S £

X ^ X c n

CD CO CD cq

£

2

c

X

S i 'EL £ X CD •— ~ X <

CD iß X D

X

CD

Ü y: cd

Tilsam m en. 33

i

¡Hundegalskab. Miltbrand.

Mund- og Klovesyge. Faarekopper.

Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar.

Snive og Springorm.

Ondar. Lunges, h. Kvæg. Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge.

Ondartet Katarral fbr.

Rygmarvstyfus.

Lungesyge hos Hesten. Brand feber. Influenza.

Brandigt Emfysem. Mundsyge. Kværke.

llønsekolera. Bosen.

Tuberkulose.

Kopper lios Kvæget. Skab. Ringorm.

Nældeudslet. Katar. Croup.

Tab. 8 . Dødsfald a f fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer. Décès pa r maladies ép idém iques aans quelques villes étrangères.

0 X £

Ssß S

S cC

(D X cd c £ CD

æ 53

te OJ ”53

iß O

.S .S X ‘3

üß 0 E CÖ

— te

• 2 P *N 5

0 OJ -c

S m E

S

-Q CD - 4-3

0

te te a;

ja

SiJ

>< to

a)

æ

5 s

15

£

K-;

to ck holm C/i Li .1

iverpool —

m

O

co C

CQ

CO

<

03

For Ugen til

12 1 4/ Í12 U/l 2 14 / /12 7/12 - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - 2 i 4 2 3 2 ■ 2 l 8 33

‘ 12

"I l-l 1 4 / /12

/12 211, ‘2,/l

“ /li

119

P e st....................... Asiatisk Kolera ... K o p p e r.................. Blodgang............... Eksant. Tyfus Tyfoid Feber........ Difteri (og Croup) Skarlagensfeber .. . Mæslinger.............. K ighoste................

- 19 2 19

5

2

5 6

4 8 1 -

- - i

Anm.

• "V*J=U£BS BORTRYKKER!, KJØBENHAVN

Made with