פרסומידע 890 גרסת בדיקה

פתחנו!!! סניף חדִש בצומת גוש עציון )מולֹ רמי לֹוי( סניפים נוספים: 14:00-09:00 ’ , יום ו 19:00-9:00 ’ פתוח: ימים א’-ה

| 4.5.2018 | יט’ אייר תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook Annual report