כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מרץ 2016 - גיליון 225