591178059

T ) TA T Q

T T Q T F

Adresse:

Telefon 2612.

Alliance Kjøbenhavn V.

1 I V 1

“ i - j 1

1 L ,

10 Øre 14 —

. pr. V* Flaske » ‘/a —

G A M L E C a R L S B E R G L a g e r ø l ...............j Høieste Udmærkelse G a m l e C a RLSBERG E x P O R T Ø L --------( Verdensudstillingerne.

j Prisbelønnet. . . . . . » v*

17 —

A l l ia n c e P o e t e e .........................................

D o u b l e E x p o e t S o d a - o g S e l t e r s v a n d (Meilaillebelønnet) pr. Vi Liter Siphon 20 Øre — — — — — » 3A — 15 — — — — — — » Vi Flaske . . 8 — — S v e n s k S o d a v a n d ................................................................... » Vi — 10 — — L i m o n a d e , m o u s s ., Jordb., Hindb., Amianas » Vi — . . 16 — S p a r k l i n g D r o p (mouss. Rhinskvin) paa Champfl. » V i — 100 — » lh — 65 —

Bestillinger modtages og udføres af næsten alle

01- og Colonialvarehandlere

samt ved vore Vogne.

Made with FlippingBook - Online magazine maker