Veileder om kontroll og overvåkning i arbeidslivet

Innhold

Innhold

2

Vanlige kontrolltiltak

28

Innledning

3

Kameraovervåking

29

Om denne veilederen

4

Innsyn i e-post

31

5 grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen

6

Adgangskontroll

33

Kort om nøkkelbegrepene

7

Tidsregistrering

34

Hva er et kontrolltiltak?

7

Veskekontroll

35

Hva er en personopplysning?

7

«Hemmelig kunde/gjest»

36

Hva er internkontroll?

8

Bruk av styringsverktøy utenfor fast arbeidssted

37

Roller og ansvar

9

Opptak av telefonsamtaler

38

Arbeidsgiver

10

Tilgang til ansattes mobiltelefon – Mobile Device management

39

Arbeidstakere med lederansvar

10

GPS-sporing og annen lokalisering i yrkesbiler

40

Verneombud

10

Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

42

Tillitsvalgte

10

Medisinske undersøkelser og rus-testing av arbeidssøkere og arbeidstakere

43

Behandlingsansvarlig

10

Regelverket 46 Balansen mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rett til personvern 47 Myndighetene: 54 Arbeidstilsynet 55 Datatilsynet 55 Personvernnemnda 56 Petroleumstilsynet 56 Bakgrunnsmateriale og forskning: 57 Ni gode råd ved innføring av kontrolltiltak på arbeidsplassen 58

Databehandler

11

Personvernombud

11

Slik går dere frem ved innføring av kontrolltiltak

12

Fase 1: Vurder behov og kartlegg risiko

15

Fase 2: Ta en beslutning, planlegg og forbered

19

Fase 3: Gjennomfør

23

Fase 4: Evaluer og følg opp

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker