S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1817

Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et medieale de la ville de Copenhague.

1917 . T o o g f y r r e t y v e n d e . ¿ V a r g a r i g Nr. 1—52.

----------

København. S. L. M u lle rs B o g t r y k k e r i. 1918 .

Made with