Onsdag 8. februar 2017

• DRENERING • VANN/AVLØP

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 8. februar 2017 Nr. 6 • 16. årgang Kommunen har delt ut 29 prikker

Må analysere varehandelen

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

For å få best mulig grunnlag for å definere Gjøvik som handelsby i framtida skal plansjef Lars Engelien gjennomføre en analyse av byens varehandel. For næringspådriver Katrine Hveem Gjørvad er det viktig med et levende sentrum og at de store konseptene skal kunne etablere seg i byen. Side 5 Strengere straffer for familievold

Familievoldssaker der barn er involvert har høyeste prioritet hos politiet. Det er samtidig blitt en markert skjerpelse i de nye straffesakene.– Vi er udelt positi- ve til høyere straffer. De svakeste må bli beskyttet, sier fungerende påtaleleder Johan Petter Bærland (bildet) i Innlandet politidistrikt. Side 3

Allianse-/ enstensringer

Foto: Torbjørn Aurvåg

Gjøvik kommune prikkbelaster salgs- og skjenkesteder som ikke overholder reglene for alkoholsalg. Daglig leder Thor Arne Kjelsrud hos Vognskjulet Totos Bar AS (bildet) synes det nye prikkbelastningssystemet er greit. – Alle får noen prikker i ny og ne, mener Kjelsrud, som har fått sju prikker. Dersom bevillingshaver får 12 prikker i løpet av en toårsperiode skal bevil- lingen inndras i en uke. Fra innføringen har kommunen delt ut i alt 29 prikker. Side 7

på modeller i butikk! ÷30%

&% ) ,)' %#%&&

"

-

' ( )

% $ % " "$ %

BLOMSTERDEKORATØREN

BLOMSTERDEKORATØREN

Trenger du elektriker?

Gjøvik, ordretlf. 61 17 90 90 Husk Valentinsdag - tirsdag 14. februar ♥ Vi har romantiske buketter og herlig sjokolade til din kjære

Gjør stas på MOR!

199 før 229

VINN romantisk middag for 2 eller en bli ny-dag til mor! Delta i konkurransen på designforevig.no!

Catering Selskap Minnesamvær

! "#

$ " % "%

""& ## "" %' ( )&$# %$ ( #)"$ " ) # ' &* +++ $ " % "%

Ta kontakt for meny og priser

Gjøviks eldste elektroinstallatør

catering

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Følg oss gjerne Åpningstider Man-fre: 9-18 Lørdag: 10-16

!

"

Gjøvik, ordretlf. 61 17 90 90

# $

61131500

post@musikkfolkehogskolen.no

Made with