SHINE!_Zomer2017-NL

Verantwoordelijke uitgever: Henry Schein Dental Belux Eindredactie: Wendy Scheppers, Marketing Manager Belux Redactie: Marketing Belux

© Dit is een uitgave van Henry Schein. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Henry Schein. Het copyright van deze uitgave berust uitsluitend bij Henry Schein. Aan de inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties en druk- en zetfouten voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voorvloeiend uit ge- of misbruik van de inhoud. Alle aanbiedingen in deze uitgave zijn geldig tot en met 30 september 2017 tenzij anders vermeld.

2

Made with