Nico Mol - Bedrijfseconomie voor de collectieve sector

Inhoud

1 Inleiding

11 11 12 15 16

1.1 Bedrijfseconomie voor de collectieve sector 1.2 Bedrijfseconomie en openbare financiƫn 1.3 Beschouwingswijze van de bedrijfseconomie

1.4 Indeling van het boek

Deel 1 Financiƫle administratie

2 Vermogensbeheer

21 21 25 28

2.1 Administratieve stelsels 2.2 Vermogensbegrippen

2.3 Vermogensbeheer in de collectieve sector

3 Bedrijfsadministratie

31 31

3.1 Balans

3.2 Resultatenrekening

38 43 50 54 54 55 63

3.3 Inrichting van de boekhouding

3.4 Beoordelingsinformatie

4 Overheidsadministratie

4.1 Rekening en begroting

4.2 Administratie van de rijksoverheid 4.3 Administratie van de lagere overheden

Deel II Kostencalculatie

5 Kostensoorten

71 71 74 76 78 83

5.1 Alternatieve kosten

5.2 Arbeid

5.3 Vlottend kapitaal

5.4 Vast kapitaal

5.5 Vermogensbeslag

Made with