Nico Mol - Bedrijfseconomie voor de collectieve sector

12 Bedrijfsbudgetten

184 184 187 189 193 204 204 206 209 213 213 216 221 229 229 231 233 236 240 246 246 249 254 258 258 262

12.1 Outputbudgettering 12.2 Discretionaire kosten 12.3 Inputbudgettering

12.4 Begrotingshervormingen bij de overheid

13 Budgetteringstechniek

13.1 Activiteitenanalyse 13.2 Budgettypologie

13.3 Kostenplaatsenbudgettering

14 Externe budgettering

14.1 Subsidiëring

14.2 Budgetsubsidiëring 14.3 Financiële verhouding

Deel V Financieel management

15 Responsibility accounting

15.1 Management accounting 15.2 Verantwoordelijkheidscentra

15.3 Decentralisatie van het budgetbeheer 15.4 Economische verzelfstandiging

15.5 Value for money

16 Management control

16.1 Planning en control

16.2 Input, throughput en output controls

16.3 Control bij uitgavenbudgetten

17 Treasury management

17.1 Betalingsverkeer

17.2 Financiering

Literatuurwijzer

265

Register

266

Made with