Onsdag 19. april 2017

S vanen

• DRENERING • VANN/AVLØP

Tirsdag 19. april 2017 Nr. 16 • 16. årgang Forplikter å overta denne bygningen Foto: Odd Martin Hesjadalen Foto: Torbjørn Aurvåg

Må skaffe mer penger

Forut skal bygge en barne- og ungdoms psykiatrisk klinikk i Nepal, men trenger din hjelp til å fullføre prosjektet. For det er et nødvendig prosjekt som kos- ter, forklarer utenlandssjef Ståle Stavrum og kommunikasjons- medarbeider Øyvind Strand Endal. Side 3 Må få tips og råd om beskjæring

Mange hageeiere i Tonga Vel villle ha med seg tips og råd om beskjæring fra landskapsarkitekt Hans Olav Egge (bildet) fra Feste Kapp. Mange av dagens huseiere har begrensede kunn- skaper om å stelle en gammel- dags hage. Kunnskapene har ikke gått i arv fra forrige gene- rasjon. Siste side

Foto: Odd Martin Hesjadalen

Så langt har det ikke vært noen kjempepågang etter at Gjøvik Arbeidersamfund ble lagt ut for salg. Den 128 år gamle bygningen har vernegrad 2. Dermed kan en ny eier i utgangspunktet bestemme hva som skal skje inn- vendig. – Det ligger i kortene at den nye eieren må videreføre en drift av Samfundssalen som er forsvarlig

i forhold til historien som sitter i veggene her, sier Størk Hansen og Finn Olav Rolijordet (bildet). Den som skal overta den tradisjonsrike bygningen må påregne å bruke minst tre millioner kroner på oppussing og opp- gradering. Bygget eies av sju fagforeninger. Side 8

Vannstanden i Mjøsa var i mars på et rekordlavt nivå. Bent Roger Kalløkkebakken (bildet) måtte i påsken erkjenne at det vil ta lang tid å få båten på vannet i år, selv om Mjøsa nå har begynt å stige langsomt. Skibladners markedssjef håper på nedbør. Mjøsa stiger veldig sakte

Bredbåndsdekningen kan bli bedre i Gjøvik. Utkant- strøkene har for dårlig dek- ning. I år skal det brukes to millioner kroner til forbe- dring. Kommunalsjef Marit Lium Dahlborg og leder for utbyggingsavdelingen, Morten Strøyer Andersen, ber folk med dårlig bred- båndsdekning om å si fra. To millioner til bredbånd

Catering Selskap 61131500

catering

Side 4

Side 5

Foto: Knut Erik Landgraff1

Foto: Torbjørn Aurvåg

Made with