Onsdag 19. april 2017

2

Onsdag 19. april 2017 •

Gnagsår og savnet telt for hjelpekorpset

Nikolay Bøli Martila tjenestegjorde som vedhogger og fyrbøter, en jobb han gikk til med liv og lyst.

Redalen Røde Kors Hjelpekorps har plastret et gnagsår og søkt etter et sav- net telt i påsken. Det kan dermed slås fast at det har vært god kontroll på oppdra- gene. Knut Erik Landgraff * knuterik@gjoviks-blad.no Redalen Røde Kors Hjelpekorps har hatt 15-16 mannskaper i

klarte kandidaten seg alldeles utmerket, og nå er han stemplet og godkjent for vintertjeneste i mange år framover. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Eva Jørand Eriksen, født 1945, døde 4. april. Paul Fjeldstad, født 1936, døde 3. april. Olle Jakob Hansen, født 1945, døde 31. mars. Ragnhild Lillian Sandstedt, født 1939, døde 3. april. Påsken var ganske grei. På skuteren sitter miniaspirant Eva- Marie Bøli Martila. Bak, fra ven- stre: Nikolay Bøli Martila, Hege Nilsen, Nils Frode Martila, Joakim Sørensen, Bodil Anita Engen og Eskil Bilit Sveum .

beredskap i påsken. Da Gjøviks Blad langfredag aften stakk innom Fjelloa vaktstasjon ved Torpa-Vingromvegen, kunne korpsleder Nils Frode Martila rapportere om én skarp situasjon

så langt, nemlig utdeling av et gnagsårplaster. Det var han for- resten godt fornøyd med. – Det har vært en del folk i fjellet i år. Vi har prøvd å kjøre opp skiløyper mellom de mest populære utfartsstedene i områ- det, men bekkene har gått opp. Det har vært dårlig skuterføre så vi har ikke klart å tråkle oss fram helt som planlagt, fortalte han. På andre forsøk Påsken har også blitt brukt til å gjennomføre praktisk eksamen på vinterkurset som alle mann-

skaper som skal stå i påskebered- skap må ha. Én mann manglet kursmodul enkel bivuakk ute, og nå slapp han ikke unna lenger. Første forsøk på overnatting på Krokvassfjell endte med stryk da vinden strøk av gårde med kandi- datens telt allerede før han rakk å legge seg. Savnet telt Dermed ble det ettersøkning etter savnet telt i stedet for søvn den natta. Andre overnattingsforsøk ble iverksatt i ly av noen gran- busker neste kveld. Den gangen

Matmarked i Storgata

Denne uka blir det mange ulike lukter og smaker i Storgata på Gjøvik. Hit kommer nemlig det europeiske matmarkedet, som har besøkt Gjøvik ved flere anledning-

er. I bodene i sentrum finner man blant annet godteri, oster og pølser av mange slag. Matmarkedet åpner i dag, og vil være på plass i Storgata til og med lørdag.

Joakim Sørensen fyller tanken. Bekkene har begynt å gå opp, så løypa ble lang og skuteren ekstra tørst i år.

Nødvendig arbeid for å få kontroll på våpen

mye med å få oversikt og sørge for at våpen har blitt hentet inn hos de som ikke lenger bør ha våpen i huset. Spesielt gjelder dette der våpeneieren har falt fra, selv om det kan være mange grunner. Erfaringen viser også at det finnes våpen som ingen vet om, gjer- ne fra krigens dager. Disse våpnene har aldri vært i noe register. Med den store våpentettheten her til lands, er det også viktig at det finnes ressurser til å følge opp, slik at personer i psykisk ubalanse ikke disponerer våpen. La oss håpe at årets våpenamnesti forhindrer framtidi- ge tragedier.

være god kontroll på våpen i privat eie. Vi bor i et dis- trikt der våpen har vært en naturlig del av dagliglivet i mange generasjoner. Ei hagle eller ei salongrifle har ofte vært en del av husets utrustning for oss som bor i Vestoppland. Vi skal heller ikke glemme at skytterbe- vegelsen alltid har stått sterkt i Innlandet. Vi håper at framstøtene for å få ryddet opp gir gode resultater. Våpen i seg selv er ikke farlige, det er uvet- tig og ukyndig bruk og oppbevaring som er problemet. De senere årene har kravene til oppbevaring av våpen også blitt stadig strengere, det er ikke lenger lov å ha rifla stående i klesskapet. Politiet her lokalt har jobbet

Dessverre er det mange våpen i Norge som befinner seg hos folk som ikke er kvalifisert til å ha dem. Sentrale myndigheter har besluttet at det skal være våpenamnesti fra 1. mars til 31. mai i år. Også tidligere har det samme vært prøvd her til lands. Under to tidligere amnestier kom det inn over 40.000 våpen. Det er liten tvil om at det fortsatt finnes en god del våpen som det burde vært kontroll på. Myndighetene ser spesielt at det offentlige mister kon- trollen på våpnene når den registrerte eieren faller fra. I våre urolige dager, med terrorhandlinger som kom- mer stadig nærmere, er det ingen tvil om at det må

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 19. april 2017

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with