Stod-sus mai 2023

mai 2023 nr 1 54. årgang Løssalg kr 30,-

Foto: Emma A. Johansen

Utgiver: Stod Frivilligsentral

Annonsepriser: Neste utgave:

Stoff:

kr. 1 300 for 1/1 side kr. 750 for ½ side kr. 550 for 1/3 side kr. 375 for ¼ side kr. 500 lag og org. kr. 50 kjøp/salg/familie

september 2023

Alle som ønsker kan sende stoff til Bygdabladet.

Frist for annonse og stoff:

1. september 2023

Saker som ønskes dekket,

Trykk:

Ring: 941 73 476

Stod Frivilligsentral

Brev: sendes Frivilligsentralen e-post: frivillig@stod.no

Layout: Anne Irene Kne = inkl. mva

Åpningstider på Frivilligsentralen : Mandag: stengt Tirsdag - Fredag: 10-14 Ved behov: ring: 941 73 476

INNBETALINGER TIL STOD-SUS 15.12.22-03.05.23 Tusen takk!

Einar Martin Finstad, Aase Lillefjell, Jan Erlend Ertsås, Torlaug Irene Stenseth, Sigrid Marie Sundfær, Odd Robert Hatling, Siv-Rigmor Stabforsmo, Inger Laila Moen, Marianne Sormul, Kari Johanne Hatling, Julia Katarina Forneman Holan, Leif Halvor Verstad, Jorid og Erling Halseth, Else Strømnes, Liv Hauffen, Marit Smith Sørhøy, Iris Hellem, Hilde Aasenhuus Fjeldstad, Anders Leo Jonstad, Solrun Ulvin Haugbotn, Jonas Johansen, Heidi Bjørdal John Rikard Skjerve og Elin Vikan Røsag.

Det har kommet inn flere betalinger uten navn, så vi takker for alle bidrag – alle betyr like mye

Konto nr. 1503.03.26439

Vi hjelper deg med alt du trenger en rørlegger til, og leverer komplette bad og våtrom.

Avdeling Steinkjer Avdeling Verdal Telefon: 741 70 970

Program for 17. mai i Stod 2023

Sunnan: Kl 09.30

Tog fra Svartegårdsparken til grendehuset Nasjonalsang m/korps og kor Frokost for Binde skolekorps og Forr Songlag Forr songlag synger Salg av kaffe og kaker inne (vipps og kontant)

Binde: Kl 09.30 – 11.00 Salg av frokost Stod Samfunnshus Kl 11.15 Oppstilling til tog Kl 11.30

17. Mai toget trommes i gang. Går ned til butikken og tilbake til samfunnshuset. Nasjonalsang m/Binde skolekorps og kor ved Forr Songlag ved Samfunnshuset Tale for dagen ved Ingrid-Marie Aassve-Aune og sang og innslag fra elever Binde skole

Kl 12.00

Kl 12.10

Kl 12.30

Leker for barna ute For Songlag synger

Ord for dagen inne ved prest Salg av kaffe og kaker inne Oppfordrer til betaling med vipps og kort

Velkommen små og store til en trivelig 17.mai feiring

Stod IL deltar i borgertoget i Steinkjer sentrum 17. mai Oppfordrer alle små og store medlemmer i idrettslaget å bli med å gå sammen med oss. Kom gjerne i Stod IL klær, ta gjerne med Stod IL flagg (i tillegg til ) Oppstilling ved Innocamp kl 16 - avmarsj kl 16.30. Toget avsluttes ved torget.

BEFEST – Bedre fellesskap og inkludering i Stod BEFEST – BEdre FEllesskap og inkludering for barn og unge i STod 2023 I 2023 gikk vi inn i vårt tredje år i bygdas fellesskaps prosjekt BEFEST. Dette prosjektet styres fra Stod Frivil ligsentral i samarbeid med flere parter. Vi har en styr ingsgruppe som består av rektor på skole, FAU-leder, styrer i Marisletta barnehage, representant fra eierstyret i barnehagen, Stod sanitetslag, Steinkjer kommune og Stod Frivilligsentral. Rektor Mari Ann Landsem Melhus er leder i styringsgruppa, og Nina Rygg har 20 % prosjekt stilling i prosjektet. BEFEST får midler fra Statsforvalteren via Binde skole og Steinkjer kommune. Dette er tredje året vi får midler for gjennomføring av prosjektet. Lurer du fortsatt på hva BEFEST er? Hovedmålet til dette prosjektet er «å styrke engasjement og stolthet gjennom fellesskap og inkludering for alle barn, unge og deres familier i Stod.» Med dette samar beidet mellom skole, barnehage, lokalmiljøet og frivil ligheten så er det slått fast at det er ønskelig med en fell es lokal «dugnad» hvor alle parter går inn i et likeverdig partnerskap, lærer av hverandre og jobber på lag over tid for inkludering og fellesskap. Dette håper vi vil gi en langt større effekt enn om alle parter jobber med det samme hver for seg. Det skal jobbes med å styrke holdninger, kompetanse og inkluderings- og relasjonsferdigheter hos alle. Å tilhøre et fellesskap bygd på felles verdi- og kunnskapsgrunnlag vil styrke mestringsferdigheter, engasjement og lysten til å ta sjansen på å bruke egne Den nye brosjyren om Stod Har du sett den nye brosjyren som har blitt laget om bygda Stod? Denne flotte brosjyren er laget i samarbeid med flere aktører, og det er bolystgruppa Bo i Stod med Tove Hatling Jystad som leder som vi kan applaudere for at brosjyren har kommet ut. Her kan dere finne brosjyren digitalt; https://www.stod. no/om_stod/ Du kan også få den fysisk om du kommer innom Frivilligsentralen. Sjekk også den kule QR-koden som Atilla Haugen og Veronica Lian har stått for (PS! Husk lyd).

ressurser. Konkrete tiltak vi har jobbet med i disse årene er for eksempel Sommersprell i Stod, ungdomsklubb, dagen gler i skolegården, åpne møteplasser med foredrag med ulike tema, møteplasser for ansatte i skole og barnehage, Stodambassadører. Nytt i år er av vi har fått med oss en ekstern person som skal jobbe sammen med oss gjennom hele året. Et spennende navn dukket opp for oss tidlig i år, og etter et kjapt søk finner vi ut at han er kåret til årets hverdagshelt 2021. Knut Johan jobbet i flere år som rektor ved Strand barne- og ungdomsskole. Juryen skrev at arbeidet han legger ned i jobben sin er langt utover det man kan for vente av en rektor. Han setter mangfold og utenforskap på agendaen for både barn, unge og voksne. Knut Johan Monkan jobber for bolyst og blilyst. Vi i styr ingsgruppa tenker at dette er midt i blinken for BEFEST, og vi gleder oss til at bygda skal bli kjent med han dette året. Vi skal i samarbeid jobbe med utvikling av felles verdi grunnlag for fellesskap i Stod. Felles opplæring for per sonal og foreldre i Marisletta barnehage og Binde skole, trenere og instruktører som er med barn og unge på aktivitet i Stod. Opplæring går ut på å få et felles grunn lag for kunnskap og verdier. Det vil i tillegg bli åpne møter i Stod også. Knut Johan Monkan tilbyr også veiledning og diskusjon sammen med oss når det gjelder utvikling av verktøy for å fremme bedre fellesskap og inkludering. Hilsen styringsgruppa i BEFEST; Mari Ann Landsem Melhus, Jostein Omli, Ann Inger Sørli, Iselin Grønneberg Kluken, Ingrid-Marie Aassve-Aune, Stine Strand, Grete Waaseth og Nina Rygg

Tusen takk til alle bidragsytere; Emma Andrea Johansen (fotograf) Fagtrykk Lindseth Reklame Biodrone Bolystprosjektet i Stod Sparebank1 Midt Norge Bygdemiljøet skaper vi selv

Jæktsmedgata 6 7725 Steinkjer Telefon: 932 36 039

Tlf: 90 77 18 43 Epost: husby-a@online.no - www.husbyggas.no/

Nybygg og restaurering

En positiv hobby og en viktig vinteraktivitet i Vassinghaugen

Når man ikke kan gå på ski eller drive annen fysisk aktivitet grunnet helsa, har Siv-Rigmor funnet en annen fornuftig aktivitet. I løpet av vin teren har hun strikket flere ti-talls raggsokker (lugger) som hun har gitt til Frelsesarmeen. Siv kombinerer hobby og en nyttig aktivitet som betyr mye for andre mennesker. Da jeg var innom henne nylig, var en ny stor eske med strikkevarer klar for send ing. Siv forteller at hun også har sendt babytepper til prematur ved St. Olav. En blir glad for å høre slikt.

Leif Verstad

Siv-Rigmor Stabforsmo

Vi bygger og vedlikeholder store og små prosjekter for offentlige og private kunder. www.kurtbye.no

Tlf. : 412 89 479

Promillevei`n gammel- traktorlaug & maskinring Et laug i bygda som kainsje itj aill hi hørd om : Promillev ei`n gammeltraktorlaug & maskinring, stifta over et glass brus ein tili vårdag i 2019. Intensjonen med lauge va å leit fram gammel traktora å redskap fra glemselen å ta d i bruk igjen, stort sjett fer spas å moro, men å ferr at gutongin i kaillan itj skoill aildeles fesvinn. Aill e velkom men t å vårråme å kjør gammeltraktor. Dåkk finn åss på Facebook. Vi trivs god i sosiale lag å kjøre oss jærn en

tur me traktoran, å ainna trafikanta venke å smile så triv ele tebake. Heinne sæ vi kjøre litt utom vei`n å nå gång å da, itj så my. I einnin tå mai va vi å tok oss en kaffesup bortpå nye Li darenge, kor vi fekk tatt litt bilda av nån av traktoran med sine respektive sjåføra til stede. Tekst og foto: Dag Skatland På bildet, fra venstre: Svenn Gøran Skatland, Ole Chris tian Skjeflo, Marius Viken, John Rikard Skjerve, Einar Asklund

Marisletta barnehage

Barnehagen arrangerte karneval 3.mars. Avdelingene var pyntet til fest med ballonger og karnevalskatter. En av aktivitetene var å slå katta ut av sekken, og lunsjen den dagen bestod av pølser. Selv om vi kanskje foretrekker vanlige, gode dager så er det gøy med en festdag innimellom. På bildet ser vi den fine gjengen på Maurtua.

Røde Kors har utviklet et opplegg for førstehjelp for førskolebarn. Det viktigste vi lærer er at man alltid skal hjelpe de som trenger det. Dette har vi jobbet med en periode og det har inspirert til mye god lek. Barne hagen fikk eget legekontor og sykehus. Der er det aldri lang ventetid, mangel på sykepleiere eller kluss i journalsystemet.

Årets skidag ble gjennomført 28.februar. De eldste pakket sekken og gikk en lang tur. Den endte på Øya der de hadde bål og koste seg med lunsjen ute. På bildet ser vi en fornøyd gjeng som har kommet fram til målet. De litt yngre barna holdt seg litt nærmere barnehagen. Noen gikk langt,

og noen gikk litt kortere. Alle gjorde en strålende innsats og ble belønnet med premie.

I vinter har vi hatt strålende skiføre og har gått på mange fine turer. På en av turene møtte vi på en traktor med snøfreser – kjempekult å se på! Det har også vært mye herlig snø å leke i – og det begynner å bli varmt i sola så vi har hatt anledning til å spise ute i solveggen. Herlig!!

Inne har vi lekt, danset, sett på bokstaver og lest i bøker. Koselig når man kan samle store og små barn i sofaen og se i bøker sammen.

Kryssord I av Bjørn Tore Stene

Marskryssord 2023 Bjørn Tore Stene

VANNRETT 1 Innlagt på sykehus 5 Lars 8 Vinterfigur 9 Kvinnenavn 11 Svi 14 Spørreord 16 Husdel 17 Engelsk luft 19 Ønsket 21 Siste skrik 23 Narrer 24 Ung friidrettsutøver fra Steinkjer

LODDRETT 1 Høytid 2 Selv 3 Flukt 4 Skodelen 5 Bend 6 Internasjonalt idrettsstevne 7 Alene 10 Vinterføre 12 Naske 13 Vintertrim 14 Gårdsnavn i Stod 15 Oss 16 Bygges huset på 18 Areal, omv. 19 Områdebetegnelse i fjellterreng 20 Engelsk hodedel 22 Lever

Kryssord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Kryssord II av Bjørn Tore Stene

Junikryssord 2023 Bjørn Tore Stene

LODDRETT 1 Avgift

VANNRETT 1 Til bruk for matforberedelse 5 Trodde 8 Geni 9 Krydra

Kryssord

2 Jentenavn 3 Garantert 4 Bar 5 Bronsemynt 6 Stjele 7 Papegøye 10 Hvilte 12 Gi 13 Gårdsnavn i Stod 14 Vokseperiode 15 More seg 16 Stans 18 By i Florida 19 Frits Magne Utnes 20 Kna 22 Ikke inn

1

2

3

4

1/3 11 Renner 14 Dengte 16 Ansette 17 Ole Einar Iversen 19 Fotografere 21 Ør 23 Eltet 24 Oversikt

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Løsningene finner du bak i bladet.

Barnekryssord I av Bjørn Tore Stene

BARNEKRYSSORD MARS 2023 Bjørn Tore Stene

VANNRETT 1 Høytiden 5 Diger 7 Fuglebolig 8 Drikk 9 Ordet sies når en lekeskremmer noen 11 Tone (Do, ?? ,Mi, Fa….) 12 Godt å spise når det er varmt 13 Fyller år 16 Månefase 17 Avfall 19 Sette smak på fisk eller kjøtt f.eks. 20 Rompene

LODDRETT 1 Navn

BARNEKRYSSORD

2 Gangvei 3 Sangere 4 De brukes til å sy med 5 Titte 6 Renner det f.eks. vann i 9 Gårdsnavn i Stod 10 Kjøkkenredskaper 13 Spises av mange til frokost 14 Syns både barn og voksne er moro 15 Fryse 18 Klut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 BARNEKRYSSORD JUNI 2023 Bjørn Tore Stene

Barnekryssord II

BARNEKRYSSORD

1

2

3

4

VANNRETT 1 Gårdsnavn i Stod 5 Lisse

LODDRETT 1 Husdyr 2 Ikke ut 3 Tilstrekkelig 4 Måned med 30 dager

1/3

5

6

7 Rett i ryggen 8 Uklar i hodet 9 Spis 11 Ikke mi 12 Steinrøys 13 Kjølig 16 Sitte til hest 17 Ble 19 Ikke lys 20 Årstid

7

8

5 Pratet 6 Farge 9 Donald Ducks onkel (Omvendt) 10 Lett trening

9

10

11

12

13

14

15

13 Bad 14 Het 15 Blad 18 Reise

16

17

18

19

20

Løsningene finner du bak i bladet.

Renovasjon informerer:

1/3

Fretex tar imot alt - også det som er slitt og ødelagt

Fretex er takknemlige for alt av tekstiler, tilbehør og sko. Selv om gardiner, klær, undertøy, sengetøy, tøyrester og andre tkstiler er slitt og ødelagt - så kan de brukes til materialgjenvinning, som for eksempel til isolasjon, tepper, pussefiller eller redesignprodukter. Gavene i Fretexboksene kan godt være slitte og ødelagte, men vi ber om at de er tørre og rene. Takk!!

MINNE om Magne Råde

Meldingen om Magnes uventede og plutselige død kom som det sjokk på bygda og ikke minst for skytterlaget hvor han var en ressursperson. Magne var på samling i Hemsedal med sine arbeidskol legaer da han uten forvarsel døde 11. mars 2023, 53 år gammel. Allerede som 10-åring ble han aktivt med i skytterlaget som rekruttskytter. Senere har han i alle år vært en aktiv skytter, og har hatt feltskyting som sin spesialitet. Han var tidlig ute og kjøpte seg Sauer. Sammen med Bjør nar Moe har de vært et radarpar på feltområdet og har oppnådd gode resultater og fått med seg mange fine premier. Magne debuterte på landsskytterstevnet i Bodø 1991. Første stevne med hele familien var i Lesja 2005. Senere har det med bil og campingvogn blitt mange og lange turer med familien på LS. Siste LS var i Bodø 2022, hvor han resultatmessig gjorde det meget bra. Han oppnådde premie på alle skytinger han deltok, og oppnådde å skyte finale i sin klasse. Han deltok også under LS innendørs på Stjørdal i februar i år. Der oppnådde han 247 poeng ved innledende skyt ing, og lå på skive 2 i finalen (klasse 2). Magne var ikke glad i å skyte i stående stilling, og derfor så han fram til den dagen han kunne skyte i klasse V55, men dessverre fikk han ikke mulighet til dette. Magne har hatt en rekke og til dels tunge verv i skyttersammenheng. I Forr skytterlag har han vært styremedlem sammenhengende fra 1999. Først var han leder av trenerutvalget i perioden 1999 – 2005. Siden 2006 har han vært kasserer og dataansvarlig fram til sin død. Han var leder i hovedkomiteen under Landsdelskrets-

stevnet felt som ble arrangert på Bjørdal i 2016. Så var han leder da Frende Cup ble arrangert sammen med Steinkjer og Henning skytterlag i 2018. Dette var et stort stevne med mange deltakere. Videre har han vært leder av Inntrøndelag Skyttersamlag i 7 år. Han har også hatt verv på nasjonalt nivå, dvs. innen Det Frivillige Skyttervesen (DFS). Ved sin død var han medlem i feltutvalget i DFS. Videre var han med i et Trøn delags-prosjekt innen rekruttering. Han var ellers leder i arbeidsutvalget for Midt Norsk Mesterskap som skal arrangeres i 2023, et samarbeids prosjekt mellom Steinkjer, Kvam og Forr skytterlag. Så var han styreleder i styret for Landsskytterstevnet som skal arrangeres i 2024. Dessuten leder for IKT komiteen (strøm/data) under LS 24. Innen data har det vært en enorm utvikling når det gjelder skyting. All skyting foregår nå på elektroniske skiver med løpende resultatoppfølging. Det er også mulighet for livevisning fra stevnene. I disse datatider har skytterlaget vært helt avhengig av Magne sin kunnskap og oppfølging. Han har vært lett å samarbeide med, rolig som han var, fikk aldri panikk selv om utfordringene var store. Magne var en naturlig leder og det blir ikke lett å finne hans erstatter. Ved Magnes bortgang har Wenke, Johan og Håkon mistet en god, snill og omsorgsfull ektefelle/far. Vår medfølelse til dem i sorgen. Skytterlaget vil huske Magne som den flinke og rause lagspilleren han var, og lyser fred over hans minne. Forr skytterlag

Nytt fra Stod sanitetslag

På årsmøtet ble det valgt nytt styre for 2023: Anne Britt Myhr, leder Anne Bildal, nestleder Randi Torås Halseth, økonomiansvarlig Hanne Oksvold, sekretær Marte Nessan Ramberg, styremedlem Ane-Marte Bye-Barstad, styremedlem Karin Ryen, varamedlem Kristin Ystgård Jensen, varamedlem

Det ble avholdt årsmøte i Stod sanitetslag 23. februar. Årsmeldingen beskriver et lag med stor aktivitet i lokalm iljøet: • Tilstelninger ved Stod sykeheim, saniteten bidro med servering og underholdning • Saltkjøtt- og kålgrautdag med rekordbesøk, der kas serollene gikk tomme. Bestillingslisten må oppjust eres til neste gang. • Salg av fastelavnris i forbindelse med saltkjøtt- og kålgrautdag og på Coop Marked Stod • Tacofredag med godt besøk • Bassengtilbud ved Egge Helsebad, saniteten leier bassenget torsdager kl 11-12, et godt tilbud til lagets medlemmer som ser helsegevinst av litt trening i varme omgivelser. Det er plass til flere. • Sommersprell i Stod, saniteten bisto med smøring av matpakker og andre måltider • Plantesalg med «drivhus» ved Coop Marked Stod, populært både for stodbygger og snåsninger. Kvalitetsplanter fra Ystgård gartneri krydret med selgere fra bygda trekker kunder. • Strikkekvelder/dametreff, 4 kvelder med sosialt sam vær, servering og håndarbeid for de som ønsker det. • Omsorgsberedskapsgruppa, lagets representant i omsorgsberedskapsgruppa i Steinkjer er Hillfrid Gus tad. De har arrangert trygghetstreff i samarbeid med brannvesenet og har deltatt i vaksinasjonsarbeidet i kommunen. • Skolelunsj i forbindelse med høstjogg ved Binde skole og servering på skolens OL-dag • Kransekurs i november med Karin Kristiansen som veileder, et gratis tilbud til lagets medlemmer med mulighet til å delta for de som ikke er medlem. • Velkommen-til-Stod-besøk med velkomstgave til de som kjøper seg hus i Stod • Velkommen-til-verden-gave til nyfødte • Hilsen til etterlatte etter dødsfall Dette er utdrag av aktiviteten i året som har gått.

Norske kvinners sanitetsforening er en stor organisasjon med 43 000 medlemmer og 550 lokallag. Stod sanitetslag har 85 medlemmer. NKS har en viktig funksjon nasjonalt og lokalt. NKS ønsker å prioritere følgende områder: • Fremme kvinners helse- og arbeidsvilkår • Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst • Skape trygge lokalsamfunn NKS og Stod sanitetslag ønsker flere medlemmer. Det er bruk for deg i lokalmiljøet og/eller i sentrale oppgaver hvis du ønsker. Innmelding gjøres på NKS sine nettsider. Du kan ta kontakt med medlemmer i lokallaget hvis du ønsker mer informasjon eller hvis du har ønsker om hva du vil bidra med/være en del av.

Årsplan for Stod sanitetslag 2023

AKTIVITET

ANSVARLIG

Merknader

MARS

Besøke tilflyttere og babyer i bygda

Styret

Dametreff

Styret

Inspirasjonskveld

APRIL

Tacofredag

Salg av taco på samfunnshuset

Tegnekonkurranse

Styret

Velge ny logo til t-skjorter

MAI

Fylkesårsmøte NKS Planteutsalg Binde

Egen gruppe i samarbeid med styret

Dametreff

Styret

Oppstart Kløvertur/Stolpejakt

Janne Aarseth og styret

JUNI

Sommersprell

Styret

SEPTEMBER

Skolefrokost Binde skole Medlemsmøte/ kurs

Styret

Styret

Tacofredag

Styret

Salg av taco på samfunnshuset

OKTOBER

Dametreff Besøke tilflyttere og babyer i bygda

Styret

Kurs for barn

Styret

NOVEMBER

Førjulslotteri

Styret

Strikkekveld

Styret

DESEMBER

Julehelsing etterlatte

Styret

JANUAR

Dametreff

FEBRUAR

Fastelavnsris

Styret i samarbeid med medlemmer

Saltkjøttdag

Styret

Salg av saltkjøtt og fastelavnsris på samfunnshuset.

Årsmøte

Styret

Binde skolekorps

I 2018 hadde korpset 6 medlemmer og 2 første års aspiranter. I tillegg var det 6 faste støttespillere. Korpset består nå av 8 aspiranter og 7 hovedkorpsmedlemmer, samt 6 voksne støttemedlemmer. Binde skolekorps ønsker å bli et større og mer vitalt korps. Vi prøver både å rekruttere flere medlemmer, i tillegg til å beholde de vi har. Vi har derfor flere sosiale treffpunkt utenom øving, i tillegg jobber vi aktivt med rekruttering. Kaker og trivsel Korpset har det veldig moro på øving, men kanskje vik tigst vi har det og trivelig i pausene. Trond Karlsen baker ofte sjokoladekake og har med på øving til hovedkorpset. Dette har aspirantene som øver litt før også fått med seg, så de venter ofte og ser om Trond har med kake de kan spise før de reiser hjem.. - Om jeg kan holde flere unger motiverte med å bake kake, gjør jeg det gladelig, bruker Trond å si. Det er vi veldig takknemlige for. Støttespillere Til 17. mai stiller flere tidligere medlemmer av korpset opp og er med på øving fra påske. På det meste har vi vært over 30 personer og det er stas. Korpset ønsker også i år alle som kan blåse i et instrument, eller slå på ei tromme, hjertelig velkommen til å bli med oss på spilling 17. mai. Vi startet med øvingene til nasjonaldagen rett etter påske, så tirsdag 11. april er første mulighet til å starte å trene opp amasjør og kondis til marsjering. At vi har voksne støttespillere både 17. mai og ellers gjør det er tryggere for de unge å blåse fordi om man er få. Å høre en trygg voksen, eller tryggere, kan også gjøre det enklere å forstå notearket og holde motivasjonen oppe. Og når ungdommene må vise støttespillerne er det jo enda bedre. Vi tror de voksne er med og får opp mest- ringsfølelsen hos musikantene. Selvfølgelig, å møtes på tvers av alder har også en verdi. I februar inviterte vi alle aspiranter i eget og nabokorps til apiranttreff. 40 unger var påmeldte. Bjørnar Følstad, Sven Werstad og Cecilie Aalberg var instruktører. Det var stor lærevilje blant elevene. Instruktørene hadde mye humor og ablegøyer i undervisningen sin, så ungene fikk også trena lattermuskelene. Å treffe tonen rett ble øvd med at instruktørene kastet prumpepute på gulvet og elevene skulle blåse, eller slå, idet den traff bakken. Etterpå var det quiz, pølser, kaker, skravling og latter. Flere av un gene hadde møttes på både aspiranttreff og korpstreff i fjor. Det var artig å se at ungene pratet med alle, uansett grendetilknytning. Vi så faktisk ingen mobiltelefoner i bruk. Bowling I mars dro korpset på Lykkeland for å bowle. 14 unger og 5 voksne deltok på to runder, med pizzapause mellom. Avsluttet kvelden med is og stor stemning.. Vi skulle ar rangere Vaffelkonsert 28. mars og et trivselsarrangement Turer og sosiale treff utenom øving Aspiranttreff

før konsert har vi tro på hjelper på samspillet. Korpstreff I april inviter vi alle aspiranter og hovedkorps i Steinkjer på korpstreff. Da blir det spilling, pizza, quiz, konkurrans er, disko og garanter mye skravling og latter. Korpsseminar Noen av musikerne våre har deltatt på ulike korpssem inar. Det er fint å få utviklet seg og spilt sammen med andre. Kanskje løsner det som har vært vanskelig å få til fordi man ser og hører en annen spille eller forklare. Korpstur I høst var vi på korpstur til Pirbadet og Vitensenteret. Den turen har dere kanskje lest om i avisa, for vi hadde litt trøbbel med hjemreisen. Ellers kosa både korps musikanter og foresatte seg på turen. Det var mye spen nende å teste ut på Vitensenteret og stas å være basseng sammen. Stodkveld på Hilmarfestivalen Det største musikkopptreden i fjor høst var nok på Stod kveld under Hilmarfestivalen. Det var veldig moro å bidra på senen med kor og andre artister. Også fikk vi vårt første betalte honorar. Det gjør vi gjerne igjen! Noen av spirantene spilte i tillegg på Vårt Hjem under Hilmarfesti valen. Juleopptredener Ellers spilte vi på julegrantenning i Sunnan grendehus og kokte og solgte graut. Vi satte stor pris på å delta, for det er morro med fullsatt sal. Tradisjon tro spilte korpset både til Lysmessa og 1. juledag i kirka. Vi planlegger å dra på korpstur. Korpset prøver å få inn penger nok til en to dagers korpstur. Dugnadene vi kjører med flaskeinnsamling, kakesalg, arrangement og diverse loddsalg går til å dekke ordinær drift. Vi er derfor usikre på hvor korpsturen går enda, men den blir i juni. Hvor mye penger vi får inn på de ulike søknadene avgjør hvor vi kan legge turen. Musikantene selv har ytret ønske om å takke ja til invitasjon til korpstreff i Kristiansand eller Bø, hvor vi får undervisning og sosiale treffpunkt med andre korps fra hele landet. I fjor hadde vi korpsavslutning utenfor barnehagen på Sunnan med spilling, grilling og kakespising. Det kommer vi nok til å ha i år også. Tidligere har korpset vært på rypetoppen, det har de yngste ytret at de ønsker igjen. Planer framover: Korpstur

Nyrekruttering Blås i skolen- gratis prøvespilling

Torsdag 13. april kjørte vi i gang «Blås i skolen» hvor alle 3. og 4. klassinger ble introdusert for korpsinstrumenter og fikk prøvespille. De som ville kunne bli med på gratis

undervisning og uttesting av instrument hver tirsdag kl 17. -17.30 fram til sommerferien. 9 unger deltar på tirs dager. Vi jobber aktivt for at de skal ha lyst til å fortsette til høsten. Trommerekrutering. - gratis prøvespilling De beste trommisene sies det ofte har startet i korps. Binde skolekorps tilbyr 6. og 7. klasse gratis trommeun dervisning fra og med torsdag 20. april. Øvinger på skolen fram til sommerferien. På ønsket nivå får elevene delta med hovedkorps tirsdager fra kl 18.00. Om elevene ønsker å fortsette i korpset vil de få delta på fellesøvinger tirsdager og individuell undervisning i skoletiden. Fristen for å melde seg inn i kulturskolen er 15.mai. Musikanter og trommiser som vil fortsette videre i korpset må registrere seg på Steinkjer kommunale musikkskole innen 15. mai. Binde skolekorps dekker halve kostnaden av kulturskoleundervisningen til hver enkelt elev. Ungene får da undervisning enkeltvis på Binde skole under ordinær undervisningsdag, samt delta på gruppeundervisning tirsdager 17.00-17.30 Hvorfor spille i korps? Å spille i korps gir bedre folkehelse. Tideligere president i NMF, Suzette Paasche, beskriver korps på følgende måte: «Her samles folk på tvers av kjønn og alder. I korpsene får man vokse med oppgavene, du arver ansvar, blir tillitsval gt og lærer organisering. Alle får være med, og vi prester er i lag. Det er en god skole.» Dette er god argumentas jon for å spille i korps, men undersøkelser og forskning viser at musikk og kultur også er helsebringende. I Norge er det flere unge som kjenner seg ensomme og man ser at sosial utenforskap kan ha en sammenheng med dette. Korpset sitt samfunnsoppdrag er å bidra til at

flere får delta jamt på en sosial og trygg arena. Å spille et instrument gir mestring og selvtillit. Å være sammen med andre i et musikkfellesskap gir en følelse av til hørighet og motivasjon Å delta i korps vil derfor gi betre helse fordi man får personlig og sosial vekst i trygge omgivelser der musikk er verktøyet. I tillegg til at kondisen og lungekapasiteten øker når man spiller på et blåseinstrument. I korpset er det aldri et spørsmål om man er god eller dårlig. Hvert barn blåser eller trommer det han eller hun er god for, og det er bra nok. De lærer at selv den flinkeste ikke kan spille en masj alene, alle stemmene må til for at det skal høres fint ut. I korpset er alle kjønnsforskjeller opphevet, her finnes ingen gutte- eller jentelag. Gutter og jenter spiller de samme sangene, på de samme instrumentene, i nøyaktig de samme uniformene. De marsjerer akkurat like fort på 17. mai, og spiller akkurat like surt og vakkert om hveran dre. Vi samarbeider om felles mål. Tusen takk til alle som kommer å hører på oss på konserter. Tusen takk til dere som har vært med å støtte oss med pant, enten ved donasjon på flaskeinnsamling eller dere som har valgt å donere til oss direkte på butikken. Tusen takk til dere som bidrar med støtte via grasrotandelen hver gang dere tipper. Tusen takk til dere som donerer direkte på vipps 636703

Småplukk fra Forr skytterlag

Elevene i 5. og 6. klasse ved Binde skole har i vinter gjen nomført skyte opplæring på Forr skytterlags miniatyr bane på Binde. Tilbudet var gratis. Ved opplæringen har det vært lagt vekt på følgende: • bli kjent med sikkerhetsbestemmelsene for behan dling av våpen og ammunisjon

Skytterlaget stilte med instruktører og lånte ut våpen/utstyr. Hver del taker fikk skyte 35 skudd. Det ble skutt med mini atyrvåpen kal. 22 mm, avstand 15 meter. Gledelig å se at også lærerne stilte opp og fikk prøve seg. Vi er glade for at vi har et

• våpenets oppbygging/funksjon • kunne lade og tømme våpen • skytestillinger • kjenne til siktemidlene • puste- og avtrekksteknikk • avfyring av skudd • få kjennskap til aktuell bekledning

godt samarbeidet med skolen og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet.

Landsskytterstevnet 2024

19. - 26. juli 2024 blir det folkefest i Steinkjer, og vi skal være med! Landsskytterstevnet er Norges nest største idrettsar rangement og arrangeres på Steinkjer i 2024, med Forr, Kvam og Steinkjer skytterlag som arrangører. Det ventes 4-5000 deltakere og 15-20000 tilreisende til Steinkjer i forbindelse med arrangementet, så her er en gyllen mulighet til å sette Steinkjer på kartet! For at arrangementet skal bli en suksess kreves det stor frivillig innsats, og vi håper du vil være med å bidra. Du tenker kanskje at det er lenge til juli 2024, men tida går fort og behovet for dugnadsinnsats er stor, så vi velger allerede nå å gå ut med et varsel om hva som kommer… Dette er noe av det som trengs bistand til under selve arrangementet: • Matservering • Kiosksalg • Blide og trivelige Stodbygg rundt på skytterarenaene! I tillegg vil det bli mulighet til å bidra med ulike arbeids- oppgaver i forkant av landsskytterstevnet. Etter sommeren kommer vi til å kontakte lag og foreninger i bygda for å høre om dere er interessert i å bidra, og hva dere ønsker å bidra med. Vi vet at det er et stort engasjement i bygda, og vi håper at dere ønsker å bidra med å lage en folkefest i 2024! Vi håper at en god frivillig innsats kan skape et godt til skudd til økonomien hos både arrangører og deltakende lag og foreninger. • Renhold/sanitær • Parkeringsvakter • Kakebakere og vaffelrørelagere

Dersom du allerede nå vet at du har lyst til å bidra på ett eller annet vis, eller lurer på noe rundt dugnad på lands- skytterstevnet 2024, ta kontakt med: Liv Trongmo Hognes, tlf 916 63 275 (Foreløpig kontaktperson)

Lokale skyttere Foto: Emma Andrea Johansen

Mikkmakk, litt mosaikk, takk

1.-4.trinn har hatt besøk fra Den kulturelle skolesekken, «Mikkmakk, litt mosaikk, takk» med Anita Athabi. Kunnskap om geometri er viktig innenfor alle visuelle kunstformer, og i all komposisjon ligger matematiske og geometriske prinsipper til grunn. Med utgangspunkt i kunstneren Anita Abtahis keramiske bilder ble vi kjent med noen av de mange mulighetene som nnes innen bruk av geometri i mosaikk og komposisjon. Elevene fikk først en kort presentasjon av Anita Abtahis kunstverk. Så fikk elevene utforske bruk av geometri i komposisjon og mønsterbygging. I første del klippet de ut geometriske former i papir, som de brukte til å sette sammen et mønster. I andre del fikk elevene bygge mønster med ekte keramiske iser. Det ble mange flotte kunstverk, og elevene syns det var veldig moro.

1. - 4. trinn har besøk fra Den kulturelle skolesekken, “Mikkmakk, litt mosaikk, takk”.

Det ble mange flotte kunstverk.

Marskryssord 2023 Bjørn Tore Stene Løsning av kryssord I

BARNEKRYSSORD MARS 2023 Bjørn Tore Stene

Kryssord

1 P A

2 S I

3 E N

4 T

5 K J

6 E

7 E U

BARNEKRYSSORD

Å

L

8 S N Ø M A N N K 9 E L 10 I N E G 11 E 12 T 13 S S 14 H 15 V A 16 T A K 17 A I 18 R O 19 V I L L 20 E A 21 M O T 22 E S A K T 23 L U R E R E

1 P Å

2 S

3 K

4 N

E 6 R

5 S

E 7 R 9 B 12 I

T

O

Å

8 Ø

E

I

R

L

10 Ø

11 R 15 I

E

13 B 17 R

14 L E K

S

R 18 T U

16 N D 20 E

E 19 R

S

Ø

E

24 A U R S

T A D

N

D

E

N

E

Junikryssord 2023 Bjørn Tore Stene Løsning av kryssord II

3/3

3/3

BARNEKRYSSORD JUNI 2023 Bjørn Tore Stene

Kryssord

1 G R

2 I L

3 L E

4 N

5 A N

6 T

7 K E

BARNEKRYSSORD

E 8 B Y 11 R

O

1 K L

2 I

3 N

4 A

E G A

V E T T A T

G 6 R 8 Ø 11 D 15 A

9 S A

10 L

5 S

Y 7 R 9 E 12 U 16 R K 20 S

N

O

P

12 Y

13 R Å

14 S

15 L O

A N

K

R

16 S T E

17 O E

18 I

10 T

I

19 F I L

20 E M

13 S 17 V Ø

14 V

T

M

R

L

21 O M T

22 U

18 T U

M L A E T I

I

A

R K

23 E L T

P

19 M

R

24 P R O G

R A M

O

M

M

E

R

3/3

3/3

Møteplass for pensjonistene Sunnan grendehus søkte i 2022 om samfunnsutbytte fra Sparebank 1 SMN. Prosjektets tittel er: «Pensjonistene som en ressurs både for det historiske perspektivet og videre bolyst i grendene» . Vi var så heldige å få støtte på kr 9200 for å gjennomføre prosjektet i 2023. Målet med prosjektet er å arrangere en møteplass med fokus på trivsel. Gjennom facebook inviterte vi både de som bor på Sunnan og de som har flytta fra Sunnan. I søknaden hadde vi beskrevet gjen nomføring med 16 treffpunkt i 2023 fra klokka 11-13 på onsdager. I søknaden skrev vi at det var et forventet oppmøte på ca 15 personer i lillesalen. Oppstart 8. februar. Etter 2 treff måtte vi flytte fra lillesalen til stor salen fordi det møtte

Årets treff er planlagt: 10.05, 31.05, 14.06, 23.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, 29.11 og 13.12. Har mottatt flere tilbakemeldinger på at dette er et tiltak der vi har nådd mange. Ytterligere info kommer når vi har gjennomført alle 16 treffene. For Sunnan grendehus Elin V. Røsæg Leder

flere enn vi hadde forventet. Vi har nå gjennomført 5 treff. I gjennomsnitt har det vært 25 personer hver gang. Og det har vært 49 ulike person er som har kommet. Har servert kaffe med noe til og hatt 2-3 allsanger. Folk ser ut til å ha kost seg med å snakke med naboer og utflytta Sunnanbygg. Vi har 3 treffpunkt før vi tar sommerfri. Da har vi planlagt info fra frivillighetssentralen og info fra en trafikk skole.

Hva skjer? - Stod-kalenderen

Dato

Innhold

Arrangør

Sted

Tidspunkt

3. juni

«Stodtunet» – kiosk under Steinkjermila Konfirmasjon For kirke

Stod IL

Rismelen

11.00

7. mai

Steinkjer kirkelige fellesråd Sunnan grendehus

For kirke

10. mai 10. mai 13. mai 17. mai 19. mai 22. mai 24. mai 24. mai 24. mai 24. mai 25. mai 31. mai 31. mai 31. mai

Treffpunkt for pensjonister

Sunnan grendehus

11-13

Medlemsmøte Skytingens dag

Friske Viljer 4H Forr skytterlag

SFO

18-19.30

Bane 100 m

Feiring på Sunnan grendehus og Stod samfunnshus

J10 Stod-Markabygda J14 Følling/Kvam-Inderøy

Stod IL

Binde stadion Binde stadion

29.30 18.30

Følling IL

Småbarnstreff Medlemsmøte

Stod Frivilligsentral

Stod Frivilligsentral

Friske Viljer 4H

SFO

18-19.30

J10 Stod-Beitstad 2 G7 barnefotballkveld

Stod IL Stod IL Stod IL

Binde stadion Binde stadion Binde stadion

18.30 16.30 18.30 11-13 18.30 16.30

G12 Kvam/Følling/Stod- Sverre 2 Treffpunkt for pensjonister G10 Kvam/Følling/Stod- Verdal

Sunnan grendehus

Sunnan grendehus

Stod IL Stod IL

Binde stadion Binde stadion

G8 barnefotballkveld

1. juni 1. juni

Flaskeinnsamling

Binde skolekorps

17.00 18.30

J12 Følling/Kvam/Stod- Inderøy

Stod IL

Binde stadion Bane 100 m

1.-3. juni

Bølareinstevnet Småbarnstreff

Forr skytterlag

7. juni 7. juni

Stod Frivilligsentral

Stod Frivilligsentral

J10 Stod-Nessegutten

Stod IL Stod IL

Binde stadion Binde stadion

18.30 18.30 11-13 18.30 16.30 18.30 18.30 11-13

12. juni 14. juni 14. juni 14. juni 20. juni 22. juni 23. juni 30. juni

J12 Følling/Kvam/Stod- Egge 2 Treffpunkt for pensjonister

Sunnan grendehus

Sunnan grendehus

J10 Stod-Aasguten J7 barnefotballkveld

Stod IL Stod IL Stod IL

Binde stadion Binde stadion Binde stadion Binde stadion

G12 Kvam/Følling/Stod- Steinkjer

G10 Kvam/Følling/Stod- Nessegutten 2 Stod IL

Siste fredagskaffe før sommerferie

Stod frivilligsentral

Stod Frivilligsentral

Forestilling og kaffesalg

Underholdningsgruppa på Sommersprell

Stod samfunnshus

13.30 10-14

26.-30. juni

Sommersprell i Stod

Stod Frivilligsentral

Stod

29. juni- 2. juli Fylkesleir 4H

Selbu

8.-15. juli

Nordisk leir 4H

Lom Voss

28. juli - 4. aug. Landsskytterstevne

Husk påmelding til Sommersprell www.stod.no

• Underholdning – 1.-10. trinn • Matlaging & baking – 6.-10. trinn (maks antall 10 stk.) • Matlaging & baking – 1.-5. trinn (maks antall 10 stk.) • Dans & turn – 1.-10. trinn • Gårdsliv 3.-10. trinn (maks 8 stk.)

• Friluftsliv 1.-3.trinn • Friluftsliv 4.-6.trinn • Friluftsliv 7.-10.trinn • Kreativt verksted med snekkering og mekking 6. – 10. trinn (maks 10 stk.)

Dato

Innhold

Arrangør

Sted

Tidspunkt

17. aug. 18. aug. 21. aug. 23. aug. 23. aug. 24. aug. 4. sept. 06. sept. 08. sept. 13. sept. 13. sept. 13. sept. 13. sept. 18. sept. 27. sept. 27. sept. 27. sept. 27. sept.

Første skoledag

Oppstart fredagskaffe

Stod Frivilligsentral

Stod Frivilligsentral

11-12 18.30

J10 Stod-Sverre2 Småbarnstreff

Stod IL

Binde stadion

Stod Frivilligsentral Sunnan grendehus Binde skolekorps

Stod Frivilligsentral Sunnan grendehus

Treffpunkt for pensjonister

11-13 17.00

Flaskeinnsamling

Oppstart korøvelse

Forr songlag

Stod samfunnshus

19.30 18.30 18.30 11-13

J10 Stod-Stiklestad/Leksdal

Stod IL Stod IL

Binde stadion Binde stadion

G10 Kvam/Følling/Stod- Sverre 2

Treffpunkt for pensjonister

Sunnan grendehus Stod Frivilligsentral

Sunnan grendehus Stod Frivilligsentral

Småbarnstreff Medlemsmøte J10 Stod-Egge

Friske Viljer 4H

SFO

18-19.30

Stod IL Stod IL

Binde stadion Binde stadion

18.30 18.30 11-13

G10 Kvam/Følling/Stod- Egge Treffpunkt for pensjonister

Sunnan grendehus Stod Frivilligsentral

Sunnan grendehus Stod Frivilligsentral

Småbarnstreff Medlemsmøte

Friske Viljer 4H

SFO

18-19.30

J10 Stod-Inderøy 2

Stod IL

Binde stadion

17.45

4. okt.

Medlemsmøte

Friske Viljer 4H

SFO

18-19.30

9.-13. okt.

Høstferie for skoleelever Treffpunkt for pensjonister

11. okt. 11. okt. 19. okt. 25. okt. 26. okt. 29. okt.

Sunnan grendehus

Sunnan grendehus

11-13

Medlemsmøte Oppstart allidrett

Friske Viljer 4H

SFO

18-19.30

Stod IL

Stodhallen

Treffpunkt for pensjonister

Sunnan grendehus

Sunnan grendehus

11-13

Stodstevnet

Forr skytterlag Friske Viljer 4H

Innendørs

Høstfest

Stod samfunnshus

Faste arrangement: Mandag

Stod idrettslag: J7 15.00-16.00, J10 17.30-18.30 Forr songlag: Korøvelse 19.30 - 22.00

Tirsdag

Kjellerstua aktivitetssenter: 10.00 – 14.00 (pause fram til slutten av august) Stod idrettslag: G10 17.00-18.30, G7 17.30-18.30, fotball herrer senior 20.00 - 21.00 Binde skolekorps: Øvelse aspiranter: 17.00-17.45, hovedkorpset 18.00 - 20.00

Onsdag

Stod idrettslag: fotball herrer senior 20.45-22.15 Stod seniordans: 16.00-18.00 Sunnan grendehus

Torsdag

Stod idrettslag: G8 17.30-18.30, G12 17.00-18.00, G10 17.30-19.00, J12 19.00-20.30, allidrett for voksne i Stodhallen 19.30-21.00 Bingo på Sunnan: 19.00 - 22.00 (fram til 15.06)

Fredag

Fredagskaffe Stod Frivilligsentral 11.00 - 13.00

Søndag

Stod idrettslag: G12 16.30-18.00, J12 19.00-20.30, fotball herrer senior 18.00 - 19.00

@visitstod Som en del av bolystprosj- ektet har en undergruppe bestående av Thomas Finstad, Emma Andrea Johansen, Bjørnar Valøen, Roar Hatling Jystad og Pia Arntzen laget Instagram kontoen VisitStod. VisitStod har til hensikt å nå ut til både de som allerede bor her og de som ønsker å flytte hit. Følg oss, del oss, elsk oss.

Takk for all oppmerksomhet i anledning Arnfinn Sørhøy’s bortgang. Gave til Stod IL vil bli brukt til klubbhuset»

Mvh Geir Ingar Sørhøy

Vi er helt avhengig av støtte fra dere i bygda for å klare å utgi Stod-Sus og vi setter pris på alle bidrag som kommer inn. Benytt Vipps eller innbetalingsblanketten under . ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #

Støtte til Stod-SUS

Stod-SUS v/Stod Frivilligsentral 7717 STEINKJER

1503 03 26439

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker