קשר עין - גליון 236 - פברואר 2014

בבנק מסד מבינים מורים זה הזמן להצטרף לבנק מסד וליהנות מבחירה של אחת מארבע חבילות הטבה קלאסיות המתאימה לכם ולצורכיכם! הטבות קלאסיות למורים במסד

מתן למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה וגם פיקדון "ריבית במיידית" ₪50,000 סוגרים פיקדון של עד * ל-3 שנים ומקבלים %6 ריבית מראש לעו"ש תמורה למורה** פטור מעמלות עו"ש - עמלת פקיד/ ערוץ ישיר/השלמה למינימום במט"י וגם עד 5 פנקסי צ׳קים חינם בשנה, למשך שלוש שנים וגם הנחה מדמי ניהול פיקדון ני"ע (דנ"פ) לשלוש שנים (%4.0) או

שי למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה וגם ₪30,000 4 - עד U הלוואת ללא ריבית והצמדה לתקופה של עד שנתיים

או

או

דורון למורה לחודש ₪10 - מועדון מורים חופשי לפעולות עו"ש ללא הגבלה וגם אוברדראפט חינם בגובה המשכורת ל-3 שנים וגם הלוואת כפל רווחה לכל מטרה בריבית שנתית קבועה ₪16,000 עד של %4.2 להחזר במשך שנתיים

או

עכשיו במסד! יש לנו משכנתא מצוינת בשבילך! חייג: 3353 * כל ההטבות ללקוחות המצטרפים והמנהלים חשבון עו"ש משכורת ומעלה למשך 63 חודשים. בתנאי ההלוואות, ₪4,000 בבנק בגובה שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינוייםמעת לעת בהתאם להחלטתהבנק, למצב בשוקההון והוראותהחוק. כל האמור אינו בגדר של ייעוץ השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברהבלבד ואינו מהווהתחליף למידעאישי הניתן בסניףהבנק וכפוף להוראות החוק. מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק. הבנק רשאי לשנות אתתנאי המבצע ו/או להפסיקבכלעת. ריביתהפריים נכון ל-3102.01.02 ומעלה ₪2,500 הינה %5.2. * בניכוי מס כחוק. ** מותנה בשימוש של בכרטיס אשראי שהונפק בבנק מסד.

הבנקשל המורים

Made with