אינפיניטי בית השקעות - מהון להון - מגזין פיננסי מקצועי - ספטמבר 2015