Peter Ale en Martine van Schaik - Rekenen en wiskunde uitgelegd

1

Hele getallen

1.1 Samenvatting

In dit hoofdstuk komen alle rekenkundige activiteiten aan de orde die met hele getallen uit te voeren zijn. Alle bewerkingen inclusief machten, wortel- trekken en faculteit worden behandeld. Verder is er aandacht voor rijen en vergelijkingen. De basis vormen contexten en modellen die ten grondslag lig- gen aan de bewerkingen. Er worden geen recepten gegeven, maar de leerlijn van context via model naar formele opgave wordt zo veel mogelijk gevolgd.

1.2 Basisvaardigheden

1.2.1 Talstelsels Om hoeveelheden op te kunnen schrijven en ermee te kunnen rekenen is een systeem nodig dat door iedereen begrepen en gehanteerd kan worden. Zo’n systeem heet een talstelsel . Toen men vroeger nog in kleine hoeveelheden dacht, waren allerlei turfsystemen afdoende. Vier streepjes met een streepje er doorheen is vijf. De Romeinen gebruikten een systeem dat uit enkele symbolen bestond. Elk symbool had zijn eigen waarde: Besteed tijdens de les aandacht aan de geschiedenis van ons talstelsel en de rol die andere continenten hierbij hebben gespeeld. Leestip: Bellos, A. (2010). Getallen ontraadseld . Utrecht: Kosmos. tip 2

17

Made with