Vejviseren 1915

Elsp. 10-3 og 6yr8. Telefon 119. Foretager allé alm. Bankforrétninger. Indlaan og Indskud paa Bankbog. v R a v p r I :udiejes.'fpa- A r mpdkgeaitil D U a c i ié j?*; aarlig. - v c B r U l S a g e i : opbevaring. Srtiaa Boxer til Opbevaring af Uvspölicer, Smykkef o J. å 5Kr, aarl* Gjentofte Kommunes Vejviser røUenip Afdeling.

Den danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, . Aktieselskab. J lndj&£t§lt Aktiekapital: 72 Millioner^ Kroner. Reservefond. v . . ... . : 14 Millioner 4 0 0 ,0 0 0 Kroner;' HELLERUP AFDELING Strandvej 173—175. , Kontortid 10-3 og 5 ^ -7 Eft. Telefon Hell. 960. Banken besørger alle almimlélige Bankforretninger: Modtagelse af Indlaan paa Sparekassevilkaar og paa,længere Tid. .Diskontering og Inkassation af Veksler paa Ind- pg Udland. Udiaan mod Indrømmelse af Kassekredit mod Depot eller Kaution; Udstedelse af Veksler ogAkkreditiver paa alle større Pladser I de.¿5Verdens- ï dele samt telegrafiske Udbetalinger. Modtagelse af Værdipapirer til Opbevaring i aabent Dépôt. Køb og Salg aTAktier og Obligationer. Køb og Salg tff fremmed Mønt. Indfrielse af Kuponer. — Sparekasse-Boxer udlejes à 5 Kr. aarllg.

Made with