292560575

politivedtægt for København af 1. Marts 1913 med Tillæg af 29. April 1922. Med Noter og et alfabetisk Register ved M. Tvermoes .\ Politiassistent i Københavns Politi. og S. G. Elmin Ekspeditionssekretær i Københavns Politi.

A R NO L D BUS CK K J Ø B E N H A V N - 1922

Made with FlippingBook - Online magazine maker