תקצירי הרצאות

יום עיון בנושא : הטמעת השימוש בטאבלטים בקרב ילדים עם מוגבלות 6.2.14

תקצירי הרצאות

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

יש לנו כלי מדהים אבל חשוב לדעת איך להשתמש בו גב' קרן מלמד , מרפאה בעיסוק, keren@beitissie.org.il גב' נעה ניצן , מרפאה בעיסוק, noa@beitissie.org.il רכז ות תחום ריפוי בעיסוק וטכנולוגיה, מסגרות היום בבית איזי שפירא

שנתיים של הטמעה ושימוש בטאבלטים במסגרות בבית איזי שפירא יהנ סיון המצטבר

מעל

שיש לתת עליהן מענה . ב הרצאה זו תוצג העבודה בתחום זה

דילמות

ב סוגיות ו ב מלווה

שונות

מנקודת מבט מערכתית, תוך התייחסות למספר תחומים:

• הכרת הטאבלטים הקיימים בשוק : מערכת הפעלה ios7 של "אפל", "אנדרואיד" ו - " Windows ." • תכנון תהליך הטמעה הכולל הדרכה וליווי של צוות ומשפחה : מתן הדרכה במ ודל המותאם לאיש הצוות או להורה. • מאפיינים טכניים : מתן מענה לצרכים טכניים וא רגון הטאבלט בצורה מותאמת לשימוש . • משפחה : הנורמטיביות של הכלי מעודדת את הקשר בין ההורים לצוות ובין הילד לבני משפחתו. יח ד עם זאת, חשוב לתת הדרכה וליווי למשפחות לגבי שימוש נכון הטאבלט בכדי לעודד שימוש מושכל. • התמודדות עם סוגיות שימוש : יש לתת מענה לסוגיות הקשורות לשימוש הן במסגרת חינוכית והן בבית בהקשר המשפחתי . • חיפוש אפליקציות יעיל : באמצעות " App store " , בלוגים, אתרים ועוד. • נגישות באפליקציות ובמכשיר : מול היתרונות יש גם חסרונות בנושא הנגישות וחשוב מאד להכיר אותם. • מסקנות מתהליך ההטמעה : שימוש בט אבלט עם ילדים עם צרכים מיוחדים. אחת המסקנות העיקריות שלנו היא שיש צורך הכרחי במתן הדרכה מותאמת לגבי אופן ב השימוש טאבלטים בכדי לא שימוש . בהם מושכל להמשיך ולהרחיב את והלמידה וללוות את העשייה במחקר והערכה . אתרים/בלוגים וקבוצות FB : Smart apps for special needs ; OTwithapps ; Spectronics קבוצות FB : אייפדים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, טכנולוגיה מסייעת אפליקציות פתוחות המאפשרת לייבא תוכן : Tiny tap ; Story creator ; Bitsboard חברות המפתחות אפליקציות : Grasshopper ; Alligator ; Helpkidzlearn ; My first app ; Toca Boca ; Pepi ;

עם

בכוונתנו

למנוע

התנסות ה

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

שילובו בסדר היום ובקשר

עוד נגיעה ועוד... - שימוש בטאבלט בגן ובכית

ה,

עם המשפחה גב' חני שמרלינג , מורה בבית הספר, בית איזי שפירא, hanis6@walla.com גב' ו קרן מלמד , מרפאה בעיסוק , מרכז דה ל ,ו בית איזי שפירא keren@beitissie.org.il גב' הדס דיאמנד , ב מורות בית הספר, גב' קלר שירי , גננת מרכז דה לו גב' סמאר עיראקי , גננת מרכז סינדיאן, גב' קרן גרינר , קלינאית תקשורת , מרכז דה לו, בית איזי שפירא ב הרצאה זו יוצגו היבטים יישומיים ב שילוב הטאבלט בכיתה ובגן, תוך התייחסות לנקודות : הבאות • החוויה האישית של המורה והגננת: תהליך הלמידה והשימוש . בכלי • היתרונות והחסרונות בשימוש בטאבלט בסביבה הלימודית . • דוגמאות לשימושים בהיבט לימודי, חברתי ותקשורתי במהלך מפגשים ושיעורים . • דוגמאו ת לשימושים בשעות הפנאי של דילי בית הספר. • טאבלט כאמצעי לשיתוף חוויות אישיות של התלמיד תוך שימוש בתמונות: שימוש באפליקציות של אלבומים לשיתוף חוויות ה ממגוון ה תנסויות במסגרת הלימודית. • הטאבלט כאמצעי לחיבור בין הבית למסגרת ה כלי פותח ערוץ תקשורת נגיש ומזמין בין ההורים למסגרת .

אפליקציות שיוזכרו : TinyTap , Story Creator , pdf-notes

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

טכנולוגיה באריזה משפחתית – חוויית המשפחה

גב' בטי אהרון , של רוני מרכז דה לו לגיל הרך, בית איזי שפירא רוני, בתי הבכורה, בת 4.5 היא ילדה יפהפייה וחכמה להפליא. רוני מתמודדת עם שיתוק מוחין המשפיע מוטורית על כל גופה. במצגת קצרה, אציג את האתגרים העיקריים שאיתם רוני מתמודדת וכיצד האייפד על שלל יתרונותיו, השתלב בתכנית הטיפולית ובחיי היום יום

אמא

כמו כן אדון באתגרים שעדיין קיימים למרות יתרונותיו.

של רוני.

גב' גלית דבי, אמא של ניר, בית הספר לחינוך מיוחד של בית איזי שפירא , גלית אמא של ניר בן ה וחצי 21 , תספר איך השתנה הבית עם כניסתו של האייפד לחייהם.

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

טאבלט לכל ילד? סקר עמדות הורים על השימוש באייפד בקרב ילדים ד"ר דנה רוט , מנהלת מחקר והערכה , בית איזי שפירא, danar@beitissie.org.il ד"ר שמשון נייקרוג, חוג לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל ויועץ מחקרי ביחידת מחקר והערכה בבית איזי שפירא הספרות המקצועית מצויה בתחילת דרכה ב ל התייחס מחקרים ו ל הערכות העוסק בהשלכות השימוש בטכנולוגיה אינטראקטיבית ידנית כמו טאבלט, סמ א רטפון, אייפון, אייפד על איכות חייו של הפרט. טכנולוגיה זו, המאפשרת שימוש שאינו סטיגמטי יכולה לשמש אמצעי או נוסף ל מגוון ה טכנולוגיות ה אחרות עבור ילדים עם מוגבלות , בכוחה לאפשר לילדים ולמשפחותיהם שיפור תקשורת, קיום אינטראקציה חברתית, הפחתת חרדה, הגברת רוגע הנאה ועוד ) Tunney & Ryan, 2012 .( הורות לילד עם מוגבלות מלווה אתגרים ודרישות רבות אשר עלולות להשפיע על הבריאות הפיזית והנפשית בהשוואה להורות לילדים ללא מוגב לות . עבודות מחקר רבות מתמקדות ב"בעיה" ולא נותנות מקום לקול המשפחה ולפרספקטיבה שלה ) Schall, 2000 .( נערך סקר אלקטרוני / אינטרנטי ש נענה ע"י 69 93 הורים ) לילדים עם מוגבלות, ו 30 לילדים ללא מוגבלות (. ממצאי הסקר שיוצג ו מצביעים על מספר הבדלים מובהקים בין הורים לי לדים עם מוגבלות וללא מוגבלות ב התייחס ל: מטרות השימוש, מידת המע ורבות של ההורה בשימוש עם הילד, מידת תרומת הסיוע של הטכנולוגיה לתרגול ולהבנה, מידת שביעות רצון ה מהשינויים המשפחתיים שאירעו עקב שימוש ה ה בכלי, ו שינויים שחלו באנשי מקצוע ומורים המסייעים לילדים. רות: מקו Schall , C. (2000). Family Perspectives on Raising a Child with Autism. Journal of Child and Family Studies , 9, (4), 409–423. Tunney, R & M. Ryan, (2012). Can iDevices help teaching assistants support pupils with ASD? Journal of Assistive Technologies . Vol 6(3), 182-191.

ים

וכו'

מרכזי

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

גיליתי את האייפד! עכשיו יש לי קול נוסף גב' אסטל סלוין , קלינאית תקשורת, בית הספר, בית איזי שפירא, estels@beitissie.org.il גב' רז טננבאום , קלינאית תקשורת, מרכז דה ל ,ו בית איזי שפירא , raz.tenenbaum@gmail.com גב' תאיר צדוק, גב' רותם אור, גב' רחלי בלום, קלינאיות תקשורת, בית איזי שפירא בגנים ובבית הספר בבית איזי שפירא החל לפני כשנתיים וחצי תהליך של שילוב האייפד ככלי לעידוד ו ל הקניית תקשורת ושפה לתלמידי בית הספר והגנים וכן כערוץ נוסף ל )תקשורת תומכת וחלופית(. האייפד, בנוסף להיותו כלי נגיש כלכלית ומקובל חברתית, מתגלה ככלי בעל מאפיינים י י חודיים המעורר מוטיבציה אצל משתמשים רבים. כמו כן, הוא נותן מענה לבעיות שעלו בעבר כמו שימוש בתת״ח בסביבת הבריכה ובסביבה חשוכה וכן עבור ילדים ניידים. עבור ב ית איזי שפירא, כמרכז ממוקד משפחה, האייפד משמש כערוץ ו תת״ח אף מעלה פן חדש ומעניין בעבודה המשותפת עם ההורים מתוך נגישותו הרבה והשיתוף שהוא מאפשר בבני י ת לוחות התקשורת. תהליך הטמעת ה שימוש ב אייפד כערוץ לתקשורת מעלה אף דילמות רבות שיש להתייחס אליהן, כמו : כיצד מש תמשים באותו כלי לתקשורת ולמשחק , האם נכון ל חלוק את ה יאי פד ככלי תת״ח, באיזה גיל ובאיזו מידה נשלב י את האי פד כערוץ תקשורת, ועוד. ההרצאה תדון בכל אלה וכן תעסוק בבדיקת האפליקציות שבשימוש בגנים ובבית הספר לצורך כדוגמת - Touch Chat, My Talk, Tap To Pogo . כמו כן תסקור בקצרה אפליקציות מומלצות לשימוש להקניית תקשורת, שפה והפקת דיבור עבור ילדי הגנים ובית הספר כדוגמת - Story Creator, Tiny Tap ו, . אחרות Talk -ו

תת״ח

תת״ח

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

אביזרי עזר, אפליקציות ודוגמאות

הטאבלט בשירות הריפוי בעיסוק –

מהטיפול

גב' דיינה קאפל, מרפאה בית הספר danacappel@yahoo.com גב' אורית גרינשטיין , מרפאה בעיסוק , מרכז דה ל , ,ו oritgri@gmail.com גב' מיטל חסיד, מרפא בעיסוק , בית איזי שפירא בהרצאה זו י וצג שילוב הטאבלט בריפוי בעיסוק במסגרות היום, בבית איזי שפירא תוך התייחסות לתחומים הבאים: - הערכה שימוש ב כלי הערכה שנבנה על ידי צוות מרפאות בעיסוק במסגרת, תוך דגש שימת על תפקודים נדרשים לשימוש בצורה אופטימלית בטאבלט. - התאמה התאמת מאפייני המכשיר, אפשרויות הנגישות המוב נות בו. התאמת הסביבה - מעמדים מסוגים שונים, מוצרי מדף והתאמות שפותחו בהתאם לצרכי הילדים במסגרות, זרועות, אביזרי עזר, מתגים ועוד. דוגמאות מהטיפול - הטאבלט ב תחום ה ריפוי בעיסוק משתלב במגוון מטרות . טיפוליות במהלך ההרצאה יוצגו דוגמאות מגוונות מחיי היום יום והט יפולים, הן במסגרת טיפולים פרטניים והן במסגרת טיפולים קבוצתיים בילדים צעירים ובילדי בית הספר. ההרצאה ת לווה בסרטונים, תמונות ומידע . אפליקציות : שיוזכרו אייפד כמתג/עכבר : Easy Pc Control , Attainment Switch , בית חכם : Samsung Smart Home Control , Control4 משחקים: Rush Hour , Kids Game Pack1 , Photo Dice , iGevalt )סביביון(, , Heat Pad Lite , Baby Fingers , Fireworks , Pepi Bath , Toca Boca Hair Salon , Match Blitz , Toca Boca Tea Party התארגנות: סדר יום, Time Timer , Children's Countdown ADL : Tiny Tap , Story Creator , Photo Touch Concepts - Grasshopper Apps תפקוד ידיים: Peeping Musicians , FingerFun , Dexteria Jr. , Ready to Print , Myfirstapp – Dot.2.Dot , Colorama , Kids Doodle , PDF Cabinet , DoodleBuddy , Little Writer , Otiyot , Sago Mini Sound Box תפקוד קוגניטיבי: Myfirstapp , Grasshopper Apps – Little Puzzles , Let’s Create , Tap and See Zoo אתר בו ניתן להזמין תיקים לטאבלטים בהתאמה אישית: http://www.chatbag.net /

בעיסוק,

ה

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

ספר לי סיפור – קידום מיומנויות וכישורים חברתיים בקרב ילדים עם ASD אתי עמיאל , OT .Sc.M , מרפאה בעיסוק , etiel2112@gmail.com ומחית מ בתחום הטיפול בילדים עם אוטיזם וילדים עם איחור התפתחותי , בגילאי גן ובי ס " יסודי . עובדת ב גני תקשורת של העמותה לילדים בסיכון, רמת חן , ובדגש – מרכז הדרכה ולמידה האייפד משמש אותנו בחיי היום היום ככלי ניהולי. בטיפול בריפוי בעיסוק הכלים ה טיפוליים, לרבות האייפד, משמשים ל לימוד מיומנויות תפקודיות תוך העברה והכללה לסביבה הטבעית של הילדים. בהרצאה זו תוצג עבודה עם האייפד ככלי טיפולי בקרב ילדים עם ASD דרך תיאורי מקרה ודוגמאות. בכל תיאור מקרה יוצג האייפד ככלי המסייע ל תקשורת, ל שמירה על מכ רצפים ו וסיף מימד חושי )קולי וחזותי( לשם למידה ו/או ביצוע מטלה. כל המרכיבים שצוינו בנוסף לאפליקציות משחק, המשמשות ללמידה וחוויה, יוצגו השימושים היום יומיים של האייפד בעבודה עם הילדים, כלומר שימוש ביישומים הקבועים של האייפד כמו: ניהול זמן והתארגנות על ידי רשימות ותזכורות, עבודה על רצפים באמצעות המצלמה ואפליקציות של בניית סיפור ועוד... מהווים קושי מרכזי בקרב ילדים ע ם ASD .

לעיל

יי שומים שימושיים : frog jump , Angry Birds , Talking Tom , Camera , My Story , Story Creator , You Tube

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

שי מחברת לוב של טאבלטים ככלי מסייע לכתיבה בכיתה חגית רובין , OT .Sc.M מרפאה בעיסוק, hagitrubin1@gmail.com

i-

בתחום של תכנון סביבות עבודה עם מחשבים עבור ילדים ובוגרים עם צרכים

ומחית מ

מיוחדים

הרצאה זו תדון בתהליכי השילוב של מחשב מסוג טאבלט ככלי מסייע לכתיבה בכיתה . ההרצאה תבחן יש ל מתי שקול מעבר לכתיבה במחשב ו מתי נבחר בטאבלט עת ב מעבר לשימוש במחשב כתחליף לכתיבה . ההרצ אה תעמיק ביתרונות ובאתגרים הקיימים בשילוב של הטאבלטים בכיתה, לדוגמא מנח, ארגון המידע, צורת ההקלדה, צרכים בבחירת אפליקציה ודוגמאות לשילוב של iPad

בכיתה.

אפליקציות: Touchfire ; Pages ; Mental Note ; Audio Note ; Office²HD

Young, J.G., Trudeau, D., Odell, K., Marinelli J.T. & Dennerlein, J. (2012). Touch-screen tablet user configurations and case-support tilt affect head and neck flexion angles, Work , 41 (1), pp.81-91.

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

תקציר מאמר : "סקירת השימוש במסכי מגע ניידים בקרב אנשים עם מוגבלויות התפתחותיות " *Stephenson, J., & Limbrick, L. (2013). A review of the use of touch-screen mobile devices by people with developmental disabilities . Journal of Autism and Developmental Disorders , DOI 10.1007/s10803-013- 1878-8 נערך ע"י, איריס אדטו - בירן, M.Sc. OT , רכזת תוכניות לימודים, מכון טראמפ, irisa@beitissie.org.il מילות מפתח: נכויות התפתחותיות, מחשב כף יד, אייפוד, אייפד וטלפון חכם

מחקרים שנעשו במהלך השנים 2010-2012 ,

מאמר זה מציג סקירה מקיפה

של

אודות השימוש במסכי מגע כגון : PDA ) Personal Digital Assistant (– מחשבי כף יד, iPod ו iPad וטלפונים חכמים בקרב אנשים עם מוגבלויות התפתחותיות - מוגבלות שכלית התפתחותית, הפרעה על הקשת האוטיזם, ליקויים בקשב וריכוז, ם בגילאי עשר ומעלה . המאמר אוגד לתוכו מקורות רבים אודות השימוש במסכי מגע נייד ים. מטרת המאמר ה יי תה לענות על ארבע שאלות עיקריות: 1. אילו מכשירים נמצאים בשימוש ולאיזו מטרה? 2. איך נעשה שימוש מוצלח? 3. האם צריך ללמד את השימוש במכשירים? מה הן אסטרטגיית ההתערבות היעילות? 4. מהי רמת הראיות של סקירת המחקרים?

בשנת 2012 נערכו שני חיפושים במאגרי מידע בתחומים שונים: חינוך, טכנולוגיה, רפואה וטיפול, בו מאגר כללי ע"פ מילות המפתח : "iPad" " , iPod ," "PDA" , disability*" ," autis*" ," aac" ". נסקרו 40 מאמרים שנמצאו מתאימים ע"פ הקריטריונים שהוגדרו לסקירה זו. במאמר מוצגת טבלה מ קיפה המפרטת המחקרים השונים ע"פ: מערך המחקר, הנבדקים , מטרת בשימוש כדוגמת: Proloquo2Go , Pick a Word , Picture Scheduler , ועוד. נמצא כי מרבית המחקרים עסקו בשימוש בסיסי במכשירים כמו למשל ליצירת וידאו, צילום ואודיו לפעילויות פנאי כמו האזנה למוזיקה וצפייה בו ו ידאו. התוצאות מראות כי השימוש במסכי מגע יכול להעשיר את חייהם של אנשים עם מוגבלויות בהיבטים רבים כמו פעילויות עצמאיות, תקשורת ופנאי. רוב המחקרים נעשו על קבוצת נבדקים קטנה שסי פקה רמה ראשונית של ראיות מחקריות, ויש צורך ברור במחקרים נוספים לע משתתפים צעירים וכן ע ל מגוון רחב יותר של אפליקציות כולל אפליקציות חינוכיות. * גרסא מלאה של המאמר המומלץ לקריאה ניתן למצוא נמצא בספריית בית איזי שפירא הספרייה ע"ש לילי ודוטקי הק , ה פתוחה לעיון ולהשאלה לקהל הרחב ללא תשלום. ניתן לפנות לטובה אליאסף , -90 טל: 7701218 , דוא"ל: tovae@beitissie.org.il המחקר, תוצאות, המכשיר שהיה בשימוש ) iPod , iPad , או PDA ( והאפליקציות ש היו

את

סוג

וכן

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

וקוגניציה

אפליקציות משחק ל

דמיון

אפליקציות ל

תקשורת

Toca Boca

Touch Chat

Pepi

Tap To Talk

Shiny party / shiny picnic

Pogo

My first app

MyTalk

Tiny hands

First words

Grasshopper apps

HOWDO

Alligator apps

תזמורת מפלצות

הקצב

olamundo

אפליקציות ייבוא לו למידה ל

תוכן

Bitsboard

Tiny Tap

Story creator

Pdf Cabinet

math tree

Slate Math

לומדים עברית

rasid@beitissie.org.il

מכון טראמפ – פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 92 רעננה 1043334

.beitissie.org.il www

Made with