תקצירי הרצאות

יום עיון בנושא : הטמעת השימוש בטאבלטים בקרב ילדים עם מוגבלות 6.2.14

תקצירי הרצאות

rasid@beitissie.org.il .beitissie.org.il www

מכון טראמפ - פיתוח מחקר והכשרה רח' איזי שפירא, ת.ד. 29 רעננה 4310001 טלפון: 09-7701219 פקס: 09-7701620

Made with