סיפור חיים - סיפורה של עדה לזר

סיפור חיים סיפורה של עדה )דשה( לזר )פטר(

2016 הקשיבה וכתבה : טלי נתיב-עירוני

Made with FlippingBook flipbook maker