Ad Snellen m.m.v. René van der Drift - Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk

ad snellen – m.m.v. rené van der drift

basismodel voor

methodische hulp- en

dienstverlening in het sociaal werk

individu en netwerk

methodiekoverstijgend analysekader

integratieve aanpak individu en netwerk openheid versus standaardisering u i t g e v e r ij c o u t i n h o sociale insluiting competentiegerichte begeleiding kritische reflectie professionaliteit persoon-situatie-maatschappij-figuratie multi-causaliteit kritische reflectie

maatschappelijke context

Made with FlippingBook - Online magazine maker