New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

מלחמת לווינים

אמיר בר-שלום

, הגיעה לפשיטת רגל. LEO - low Earth orbit אני מתעקש לדבוק במודל העיסקי שלנו כדי להימנע מכך". כאן נכנס לתמונה הפנטגון ומימן את המחקר שהצליח לפתח בתוך זמן קצר פתרון טכנולוגי פורץ דרך. האמפריז טוען כי ניטור ותיעול האותות שנקלטים בלווינים ומשודרים לתחנות קרקע הן מסד נתונים שיכול להיות מתורגם למיקומים מדוייקים, וניתן גם לעשות זאת . SPACE X מרחוק ללא אישור של הנהלת לא הסכימו לשתף איתנו פעולה STARLINK " במחקר, ולכן למעשה בנינו מודל מחקר מהבסיס כדי להבין את אופן התקשורת של הלווינים עם תחנות הקרקע הקטנות. לצורך כך בנינו טלסקופ מיוחד שיוכל לצותת לאותות THE של הרשת", סיפר האמפריז לאתר . TECHNOLOGY REVIEW לצורך המחקר רכשה האוניברסיטה צלחת ושידרה דרכה משחקי STARLINK ביתית של טניס של רפאל נאדל ברזולוציה גבוהה. במקביל הניחו החוקרים צלחת נוספת שעקבה אחרי רצפי האותות שנשלחו והתקבלו. בניתוח האותות זיהו החוקרים את שיטת ההצפנה של OFDM הרשת שמתבססת על טכנולוגיה בשם - orthogonal frequency - division multiplexing

ראשית יש לומר שהחזון של איליון מאסק לספק תקשורת לכל מקום על הגלובוס דרך אינטרנט לוויני הוא הצלחה גדולה. כיום לווינים 3500 בחלל SPACE X מחזיקה שמכסים כמעט כל נקודה על הגלובוס. הפריסה המרשימה הזו לא נעלמה מעיני המעצמות ומעיני מקבלי ההחלטות בארצות הברית. אחד האיומים הגדולים על ארצות הברית בהקשר החלל הוא השבתת מערך לוויני ה שלה. בשנים האחרונות נמצאות ארצות GPS הברית ,סין ורוסיה במירוץ אחרי הפתרון הבא, מתוך ידיעה שבזמן משבר חלק מלוויני הניווט לא יעבדו. אתהכפפההריםלאחרונהפרופסורמהפקולטה להנדסה באוניברסיטת טקסס שבחן את STARLINK האפשרות לעשות שימוש ברשת כגיבוי ללוויני הניווט האמריקניים. הרעיון הטכנולוגי שהגה פרופסור טוד האמפריז היה להפוך את האותות האלקטרוניים שמגיעים מרשתהלווינים ללוויני ניווט לכל דבר. בתחילת הוא הציג את המחקר המתוכנן להנהלת 2020 והיא STARLINK – חברת האם של - SPACE X בשלב הזה התלהבה מהרעיון. אלא כשהעניין הוצג לבעלים איילון מאסק הוא ענה: "כל חברת תקשורת שהפעילה לווינים בגובה נמוך

ניסוי חדש באוניברסיטת טקסס הצליח לפתח פתרון טכנולוגי שיהפוך את רשת של איילון מאסק STAR LINK הלווינים בזמן חירום. המחקר שמומן GPS ללוויני על ידי הפנטגון נתקל בהתנגדות מצד החברה שמעדיפה להתמקד בשלב הזה במודל האזרחי שלה ולא להתרחב לשימושים צבאיים. איילון מאסק האיש העשיר בעולם מושך אליו בשנה האחרונה תשומת לב רבה, ולאו דווקא בגלל עסקת רכישת טוויטר שמוגדרת על ידי מומחים רבים, קפריזית. מאסק רכש 44 את הרשת החברתית במחיר מופרז של מיליארד דולר, ניסה לסגת מהעיסקה לאחר אחוז בגלל המשבר 50 שהמנייה נחתכה בכמעט הכלכלי העולמי, אבל נאלץ לקיים את החוזה היקר, לאחר שטוויטר איימה לפנות לערכאות משפטיות. אבל לא בטוויטר עסקינן אלא בחברה אחרת STAR של אילון מאסק, רשת לוויני התקשורת . הרשת, נמצאת בחודשים האחרונים LINK בכותרות בגלל הקשרים אקטואלים כמו הלחימה באוקראיינה, המחאות באיראן והמתח הגואה בין סין לארצות הברית.

New-Tech Military Magazine l 30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online