New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

שמש העמים

אמיר בר-שלום

הטיסה כדי להבין מדוע היא הסתיימה כך" אמר מייקל מונטלון מצוות הפיתוח של מטעם הצבא האמריקני. Zephyr פרוייקט ה "ולמרות הנסיבות שבהן המשימה הזו הסתיימה, צברנו ידע וניסיון רב בהרבה תחומים בהפעלת פלטפורמות סולאריות לא מאויישות בגבהים הללו. זה כולל נתונים רבים על הפעלה, תקשורת, מיקום וניווט". ק"ג, עם 75 נבנה כמטוס קל מאד, Zephyr 8 ה מטרים, שעליה הונחו 27 מוטת כנפיים של הפאנלים הסולארים לקליטת קרני השמש. המטוס שמשייט בשכבת הסטרטוספירה, נחשף שם לעוצמת קרינה חזקה יחסית, מה שמגביר את יכולת הניצול האנרגטית. טס על סוללות Zephyr 8 במהלך הלילה ה שהוטענו במהלך היום, עם יתירות אנרגטית ללפחות עוד יממה של שהייה באוויר. הטיסה בגובה הרב מאפשרת לו יציבות יחסית בשל העובדה שהוא לא נתקל בתופעות מזג אוויר שונות שמתרחשות קרוב לפני הקרקע, כמו: רוחות, עננות או סערות. המריא Zephyr 8 במשימה הנוכחית שלו ה מבסיס הניסויים של הצבא האמירקני ביומה אריזונה לטיסה ראשונה מעל אזורים מגוונים, כמו מים (מעל האוקיינוס), טיסה

האמריקני. ההודעה לא בכדי, לא מזכירה את המילה התרסקות. "באירוע לא היו נפגעים והמומחים שלנו מנתחים עכשיו יותר שעות של נתונים שנאספו במהלך 1500 מ השהות שלו בסטרטוספירה. הניסיון והידע הרב שנצבר במהלך המשימה הזו ישרת ללא ספק את הצבא האמריקני בפיתוח פלטפומרות הטסות בגובה רב". שניטר את simple flight האתר האמריקני הניסוי דרך מעקב אחרי מסלול המטוס פירסם מיד אחרי ההתרסקות כי רוב הניסוי נעשה בחלקים הדרומיים של ארצות הברית רגל 60,000 ל 70,000 בגובה טיסה שנע בין ק"מ בהתאמה. ביום האחרון 20 ו 23 - נראה מעל מדבר Zephyr 8 של הטיסה ה אריזונה, באמצע הדרך בין באחה קליפורניה 45,000 ופניקס בגובה לא שגרתי יחסית של במהירות S רגל, כשהוא מבצע תמרון בצורת קשר. הנתונים הללו יכולים להעיד 60 של כ כי הצוותים זיהו את הבעייה במטוס אבל לא הצליחו להעלות אותו לגובה השיוט הרגיל. מיד לאחר התמרון החד הוא החל בצלילה 1500 חדה לקרקע כשהוא מאבד גובה של מטר בדקה. "אנחנו מנתחים את השעות האחרונות של

שכבת הסטרטוספירה שנמצאת 20 מתחת לאטמוספירה בגובה שבין ק"מ מכדור הארץ, קורצת מאד 100 ל לתעשיות המטוסים והחלל. זו שכבה שיחסית לא צפופה בכלי טיס, והעובדה שהיא קרובה לחלל, מאפשרת חשיפה גדולה ואפקטיבית יותר לקרני השמש. זו הסיבה שארצות הברית, סין ואירופה נמצאות במסלולי פיתוח מתקדמים של מל"טים סולאריים. פלטפורמות שיכולות לשהות באוויר חודשים ובעתיד הקרוב, אולי אפילו שנים. באוגוסט השנה חגגו צבא ארצות הברית 18 ב וחברת איירבאס הישג משמעותי, שהיית מטוס ללא טייס באוויר במשך חודשיים שלמים. היעד הבא בתכנית היה לשבור את השיא של שהייה רציפה של מטוס באוויר, שעות. אלא שדווקא 22 ימים ו 64 שעמד על בשמי Zephyr 8 של משימת ה 64 ביום ה אריזונה, המפעילים איבדו איתו קשר והוא החל לאבד גובה עד שהתרסק על הקרקע. ימים של טיסה יציבה בגובה רב, 64 "אחרי חווה כשלים טכניים שסיימו את Zephyr 8 ה המשימה " נאמר בהודעה הרשמית של הצבא

New-Tech Military Magazine l 38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online